Gå til sidens hovedinnhold

Staten saksøkes for milliarder

Statkraft går til sak mot egen eier. Det kan utløse skred av erstatningskrav i milliardklassen.

Statkraft, gjennom datterselskapet Statkraft Energy Enterprise, går til sak mot sin egen eier i en sak som gjelder uenighet om skatt på utbytte.

NA24 - din næringslivsavis

- Vi tok ut stevning med påstand om tilbakebetaling av for mye betalt formueskatt. Det dette handler om er om kravet om tilbakebetaling er foreldet. Vi ble beskattet med 28 prosent av utbyttet i et svensk datterselskap. Totalt 63 millioner kroner, forteller Statkrafts informasjonssjef, Knut Fjerdingstad, til NA24.

Men Statkraft er ikke eneste bedrift som vil ha tilbake pengene sine. Over 100 bedrifter har saksøkt staten etter uenighet om betalt utbytteskatt. Totalt er det snakk om milliardbeløp.

- Vi har ikke totaloversikt, men at det totalt er snakk om milliardbeløp, er det ingen tvil om, sier Eyvin Sivertsen hos Regjeringsadvokaten til NA24.

Tapte rettssak - vil ikke betale
For to år siden tapte staten mot Fokus bank i en sak som gjaldt såkalt utbytteskatt fra utenlandske aksjonærer. Frostating lagmannsrett konkluderte med at norske regler for skatt på aksjeutbytte er i strid med EØS-avtalen. Det utløste et ras av krav om tilbakebetaling, men på langt nær alt ble betalt tilbake.

Ifølge Fjerdingstad har Finansdepartementet erkjent at norsk skattelov var i strid med EØS-retten, og tillot tilbakebetaling tilbake til 2003. Men hevder at saken er foreldet for årene før dette.

- Vi mener at dette ikke fungerer innenfor foreldelsesloven, utdyper Fjerdingstad, og legger til at Statkraft på langt nær er eneste selskap som går til sak mot staten for å få tilbakebetalt utbytte.

Mange saker på vent
- Det er utrolig mange selskaper som har lignende problemstillinger og vår sak er tatt ut som et test-case fordi det er forholdsvis enkelt, sier informasjonssjefen.

Det er om lag 100 søksmål som venter fra forskjellige aktører. Elkem er et annet selskap som har gått til søksmål. Det er snakk om selskaper som krever å få tilbakebetalt eller erstattet tidligere betalt utbytteskatt ut i fra en henvisning til brudd på EØS-loven.

- Staten mener det ikke foreligger noe erstatningsgrunnlag, dessuten andre er de fleste sakene foreldet, sier Eyvin Sivertsen, advokat hos Regjeringsadvokaten, til NA24.

Hevder saken er foreldet
Ifølge Sivertsen kan ikke tilbakebetalingen gjelde beløp mer enn tre år tilbake i tid fra det tidspunkt kravet faktisk fremmes.

Kravene har vært rettet både mot Finansdepartementet og ulike likningskontor. Nå er de fleste søksmålene samlet hos departementet, for å få en oversikt over sakskomplekset. Saken mot Statkraft brukes som en såkalt pilotsak, for å sjekke lovligheten i komplekset.

- Det vil være voldsomt ressurskrevende for alle parter å kjøre søksmålene separat. Det vi prøver å gjøre er å velge ut noen saker og kjøre dem, sier Sivertsen. Deretter avgjøres resten av sakene på grunnlag av det som kommer frem i rettssaken mot Statkraft og andre pilotsaker.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren