Gå til sidens hovedinnhold

Statens barnevern og familievern

Statens barnevern og familievern (SBF)er et statlig forvaltningsorgan direkte underlagt barne- og familiedepartementet. SBF vil fra 1. januar 2004 få ansvar for det som idag er de fylkeskommunale oppgavene i barnevernet og familievernet. Etaten vil bli organisert med et sentralledd og fem regioner med kontor i Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo. Statens barnevern og familievern vil ha et ustrakt samarbeid med kommunene i tillegg til samarbeid med andre statlige etater, særlig fylkesmannsembetene og helseforetakene.

Barne- og familiedepartementet har startet arbeidet med opprettelsen av sentralenheten og de regionale kontorene i Statens barnevern og a fmilievern. Regiondirektører er ansatt og vil være sentrale i videre oppbygging av den nye organisasjonen. I forbindelse med opprettelsen av Statens barnevern og familievern utlyses følgende nye, faste stillinger:

Ved det sentrale kontoret, arbeidssted Oslo:

 • Strategiske fagansvarlige barnevern og familievern
  (3 stillinger)
 • Informasjonssjef informasjonsrådgiver innkjøps- og anskaffelsesansvarlig
 • Forsknings- og utviklingsansvarlig
 • Administrasjons- og personaansvarlig
 • Økonomi- og budsjettansvarlig
 • Controller Arkivleder

Ved hvert av regionkontorene, arbeidssteder Alta, Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo:

 • IKT-ansvarlig Driftsansvarlig IKT
  (Arbeidssted Tønsberg)
 • IKT-konsulenter
  (5 stillinger med arbeidssted Tønsberg)
 • Tiltaksansvarlig barnevern
 • Fagansvarlig familievern
 • Fagteamansvarlig
 • Opplærings- og kvalitetsansvarlig
 • Plan- og økonomiansvarlig
 • Personal- og administrasjonsansvarlig Informasjonsrådgiver
 • Arkivleder Juridisk konsulent

En nærmere beskrivelse av arbeidsområdene, kvalifikasjonsjonskraveneog lønnsplassering knyttet til de annonserte stillingene er presentert på vår webside.
www.familie-og-barnevernreformen.no/

Dersom en søker er interessert i flere av de annonserte stillingene bes det anmerket i priori-tert rekkefølge hvilke stillinger man søker. Barne- og familiedepartementet arbeider for at flere kvinner skal inneha lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

For nærmereopplysninger om stillingene, kontakttlf. 22 24 23 17, e-post: sbf@bufa.no Søknadsfrist for samtlige stillinger: 16. oktober 2003.

Send skriftlig søknad med CV - ikke sendattestkopier nå, ved behov ber vi om at disse ettersendes.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen