(SIDE2): De oppsiktsvekkende nye tallene ble presentert på tirsdag i regi av Den norske legeforening.

Studien viste også at hele 68 prosent av de fødende som fikk barn med alvorlig skade eller der barnet døde, hadde en mangelfull overvåkning. I tillegg ble overvåkningen feiltolket av helsepersonell.

Gjennomgangen av tilsynssakene ble framlagt på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

- Vi var klar over mye av dette på forhånd, men at tallet skulle være så høyt ante vi ikke. 68 prosent er overraskende mange, sier Lars T. Johansen i Statens Helsetilsyn til Side2. Han er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Han forteller at de små fødestuene er spesielt utsatt fordi jordmødrene i mange tilfeller blir overlatt til å ta vurderinger de verken har kompetanse eller utdannelse til å ta ansvar for.

Med små fødestuer menes fødeinstitusjoner der det er færre enn 1000 fødsler i året.

I studien, har han sammen med Pål Øian ved Kvinneklinikken i Nord-Norge, gjennomgått tilsynssaker som er meldt til helsetilsynet i treårsperioden 2006-08 der barnet døde under fødselen eller fikk alvorlig skade.

Meldte bare halvparten
De registrerte data vedrørende fødeinstitusjon, fosterovervåkning, forløsningsmåte, personell involvert og type svikt i fødselshjelpen.

- I denne treårsperioden var det 81 tilsynssaker der 58 døde under eller etter fødselen og 23 barn fikk alvorlig skade. Helseforetakene meldte bare 42 av hendelsene til Helsetilsynet, de resterende ble meldt av pasientombudet eller foreldrene.

- Grunnen til at det er en underrapportering er mest sannsynlig at helseforetakene ikke er kjent med at dette er lovpålagt, sier Johansen. Dersom ingen andre rapporterer inn sakene skjer det ingenting.

Alene med risikofødsler
Slik det er i dag kan de på små fødestuer ha sovende leger på vakt i hjemmet og fordi mange fødsler skjer om natten kan legen komme fram for sent.

- Spesialistene har ofte hjemmevakt og terskelen for å ringe en som sover hjemme er nok høyere, sier Johansen.

Deres data viser at hele 72 prosent av pasientene hadde kjente risikofaktorer før fødselsstart. Risikofaktorene kunne være diabetes, tidligere komplisert fødsel, betydelig overvekt, eller registrert lite liv før fødselen. Under fødselsforløpet tilkom det risikofaktorer hos hele 67 prosent av pasientene. Disse var langsom fremgang, misfarget fostervann og blødning under fødsel.

Forsinket forløsning hadde avgjørende betydning i 56 av fødslene.

- I våre nye retningslinjer heter det at ved kjente risikofaktorer må lege konsulteres med en gang og også være tilstede på avdelingen, sier Johansen.

Tallene fra den nye studien viser at mange av skadene og dødsfallene kunne vært unngått dersom det hadde blitt tilkalt lege på et tidligere tidspunkt.

Har du opplevd at helsepersonell har sviktet før, under eller etter din fødsel? Tips oss gjerne om din historie her .

Feilvurderinger
Ved 36 av fødslene ble lege ikke tilkalt eller legen ble tilkalt for sent. Det forelå også svikt i den faglige vurderingen tatt av jordmor i 36 av fødslene (44 prosent) mens det forelå svikt i den faglige vurderingen fra lege i 42 saker.

Jordmors feilvurdering var i 33 saker (41 prosent) hovedårsak til det tragiske utfallet. Ni av disse hendelsene inntraff på fødeavdelinger med mindre enn 1000 fødsler per år.

Av den gruppen hvor barnet døde hadde 69 prosent en forsinket forløsning.

Forskerne delte inn institusjonene i de som hadde mer enn 1000 fødsler i året og de som hadde færre fødsler enn 1000 i året. 21 av hendelsene skjedde ved fødselsinstitusjoner der det var færre enn 1000 fødsler i året og 60 ved institusjoner der det var mer enn 1000 føsler årlig.

Det betyr at det er ca. fire ganger så høy risiko for skade eller dødsfall på en institusjon som har færre enn 1000 fødsler årlig, sett ut fra de innrapporterte sakene.

- Mange var flergangsfødende
I etterkant av hendelsen ble det kun gitt 13 advarsler til helsepersonell.

- Det som også overrasket oss var at 41 prosent var flergangsfødende. Ofte er det førstegangsfødende som har størst risiko for komplikasjoner. Det viste seg imidlertid at de fleste hadde hatt en komplisert førstefødsel enten med keisersnitt eller andre ting. det gir en økt risiko og muligens er ikke disse blitt selektert i riktig risikokategori, mener Johansen.