Etter den brå nedturen for oljefondet under finanskrisen, blusset debatten om fondet forvaltning opp i Norge. Blant annet fikk Finansdepartementet eksterne eksperter til å vurdere forvaltningen.

Dette arbeidet har vakt internasjonal oppmerksomhet, og nå har også det anerkjente økonomimagasinet skrevet om saken.

I en artikkel torsdag skriver The Economist at fondet frem til finanskrisen så ut til å kombinere visse etiske retningslinjer med forvaltningsresultater som lå over indeksene fondet ble målt mot.

Men finankrisen forandret dette. Fondet falt uventet mye, noe som blant annet førte til ekspertvurderingene.

Én av disse er utført av finansprofessorene Andrew Ang, William Goetzmann og Stephen Schaefer, og The Economist oppsummerer resultatet slik:

«The three professors found that for all their stock-picking and do-gooding, the fund’s managers could just as well have thrown darts at a board. Taking the crash into account, the oil fund’s performance was essentially indistinguishable from that of a passively managed index fund.»

Professorene mener ekstraavkastningen til fondet ikke er kommet fordi man har vært så dyktig til å velge ut verdipapirer, men fordi man har har fått betalt for å ta ekstra risiko, for eksempel ved å investere i verdipapirer som det kan være vanskelig å omsette og i obligasjoner fra selskaper i konkursfare.

De tre mener dette like godt kunne gjøres ved å passivt å følge speisallagede indekser som er tilpasset en slik vilje til å ta litt mer risko, noe fondet kan gjøre fordi det er så langsiktig.

Espen Sirnes fra Universitetet i Tromsø er også sitert på at funnene peker i retning av at forvaltere over tid ikke skaper ekstra resultater.

The Economist skriver at oljefondet har tatt til motmæle mot kritikken, og peker dessuten på at oppgangen i fondets verdi den siste tiden trolig vil gjøre den politiske debatten i vår mindre kritisk.