Gå til sidens hovedinnhold

Du shopper igjen

Ferske tall tyder på at kredittkortene igjen går varme.

Etter en flat utvikling det siste halvåret, steg detaljhandelen i Norge klart i juli.

Fra juni til juli gikk detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum opp med 1,4 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tallet er da justert for normale sesongvariasjoner.

Analytikerne hadde i snitt ventet en mye mer beskjeden oppgang på 0,3 prosent, ifølge rundspørringer gjort av nyhetsbyråene Bloomberg News og Reuters.

Salget av fritidsbåter og utstyr bidro sterkt til omsetningsveksten fra juni til juli. Andre bransjer som også bidro til veksten var butikkhandel med IKT-utstyr og detaljhandel via Internett.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mer i juli i år enn i juli i fjor. Eksklusiv bensinstasjonene økte omsetningsvolumet med 2,0 prosent i samme periode.

- Etter en rekke svake detaljomsetningstall fikk vi et oppsving i juli. Den sterke veksten i juli tror vi i noen grad er tilfeldig. Den underliggende utviklingen i detaljomsetning og vareforbruk har vist en nedgang, men ser med dagens tall ut til å ha snudd til oppgang, skriver DnB Nor Markets i en kort kommentar etter at tallene kom.

DnB NOR Markets tror likevel ikke dette vil endre Norges Banks anslag, som viser en forbruksvekst på 3,5 prosent i år.

Kommentarer til denne saken