Terroristenes angrep på anlegget In Aménas, der Statoil er operatør sammen med BP og Sonatrach, har blitt betegnet som det mest alvorlige som har skjedd i Statoils historie.

Klokka 12 torsdag la granskningsleder Torgeir Hagen fram hovedkonklusjonene i Statoil sin rapport om terrorangrepet mot gassanlegget i In Amenas i Algerie.

Nærmere 800 mennesker var på anlegget da angrepet skjedde.

- Terrorangreet mot In Amenas var et angrep som savner sidestykke. Det viser tydelig at også selskaper som Statoil i dag står overfor et krevende trusselbilde, sier granskningsleder Torgeir Hagen.

Granskningsgruppen har gjennomført 136 intervjuer og hatt en rekke møter med relevante eksterne og interne aktører. Granskningsgruppen har besøkt Algerie og In Amenas, og har møtt representanter for myndighetene i Algerie, Canada, Japan, Norge, Storbritannia og USA. Gruppen har også hatt regelmessige møter med Statoil-ansatte som arbeider i In Amenas.

- Styret har mottatt en grundig og kritisk granskingsrapport med klare anbefalinger. Den viser tydelig at dette var et brutalt og ondsinnet terrorangrep. Vi har dyp medfølelse med ofrenes familier, sier Svein Rennemo, styreleder i Statoil.

- Rapporten gir det grunnlag for læring vi etterspurte. Og rapporten understøtter og forsterker nødvendigheten av det forbedringsarbeid som er igangsatt i selskapet. Statoils organisasjon, systemer og praksis innen sikkerhet skal styrkes på bred basis, sier Rennemo.

- Sender ikke folk til Algerie
Først når sikkerhetstiltakene i Algerie er iverksatt, kommer Statoil til å vurdere å sende ansatte tilbake til landet.

– Først når tiltakene vi har identifisert er iverksatt vil vi vurdere å sende medarbeidere tilbake permanent, sa Statoils konsernsjef Helge Lund da han kommenterte granskingsrapporten etter In Amenas-angrepet torsdag.

Han understreket at selskapet alltid er nødt til å forbedre sikkerhetstiltakene når det anses som nødvendig.

– Vår vurdering er at sikkerheten for våre ansatte er ivaretatt i Norge og internasjonalt, sa Lund.

Sammen med britiske BP og algeriske Sonatrach jobber Statoil allerede med å forbedre sikkerhetssituasjonen i landet.

På spørsmål om Statoil har vurdert å trekke seg helt ut av Algerie, svarer Lund at sikkerhet alltid kommer først, og er man ikke sikker, så er man heller ikke i et land. Han understreket imidlertid det omfattende sikkerhetsarbeidet som allerede er i gang, og som vil ytterligere forbedres i kjølvannet av granskningsrapporten.

– Terrorangrepet var uten sidestykke både i omfang og brutalitet. Det var en tragedie for de mange som ble direkte berørt. 40 uskyldige ble drept og vi i Statoil mistet fem gode medarbeidere, sa Lund.

Han var svært ydmyk da han innrømmet at terroraksjonen mot gassanlegget viste at Statoils sikkerhet ikke hadde vært god nok.

– Sikkerhet er en nødvendig forutsetning for all Statoils virksomhet, sa Lund.

– Våre sikkerhetssystemer og prosesser må forbedres. Vi må styrke den samlede sikkerhetskapasiteten i selskapet og følge opp sikkerheten tettere og på en mer systematisk måte. Det er vårt ansvar å sørge for at vi lærer av denne hendelsen. Sikkerheten på anlegget må bli bedre, fastslo Lund.

Styret har full tillit
Styret i Statoil ber konsernsjef Helge Lund og ledelsen følge opp og iverksette alle anbefalingene for hvordan sikkerheten kan forbedres.

– Et samlet styre har full tillit til at konsernsjef og ledelse gjør det som kreves for å gjennomføre det som ligger foran oss, sa styreleder Svein Rennemo på en pressekonferanse i Oslo torsdag.

Gruppen som har gransket terrorangrepet i In Amenas i januar i år kommer med hele 19 anbefalinger om forbedringer, og konkluderer med at både den indre og ytre sikkerhet ved anlegget i Algerie sviktet. Rennemo viste blant annet til at Statoil og samarbeidsselskapet ikke tok tilstrekkelig hensyn til advarsler som kom i forkant av angrepet, der 40 mennesker død. Fem av dem var nordmenn.

– Styret aksepterer granskningsgruppens konklusjoner og anbefalinger, og legger disse til grunn for videre oppfølging, sa han.

De foreslåtte tiltakene holdes unna offentligheten av sikkerhetshensyn.

Spente ansatte
På forhånd er de ansatte spent på om selskapet innfrir løftene om å være åpne og kritiske.

På Forus i Stavanger sitter flere av de tillitsvalgte med høye krav og forventninger til konklusjonene:

- Før vi kan kommentere innholdet må vi først få lest rapporten. Men vi har store forventninger til granskningsgruppa. De har lovet å være frie og åpne i hele prosessen, kritiske og uavhengige. Vi håper de har klart alt det, sier YS-leder Bjørn Asle Teige i Statoil til NTB.

Det er Statoils styre som har fastsatt mandatet til gruppa, som har vært å fastslå hva som skjedde før, under og etter terrorangrepet på In Aménas. I tillegg ønsket de å sette Statoil i stand til videre forbedring innen sikkerhet mot eksterne trusler, risikovurderinger og kriseberedskap.

Fått stryk
To separate interne granskninger har før torsdagens rapport gitt Statoils generelle utenlandssikkerhet stryk.

Dagens Næringsliv skriver at disse to granskningene avslører en rekke kritiske anmerkninger til Statoils generelle sikkerhetsarbeid, ikke bare i Algerie, men i en håndfull andre risikoland som er blitt spesielt vurdert.

- Det lå i granskningsmandatet at man også skulle se på sikkerhetssituasjonen mer generelt. Internrevisjonen jobbet med dette parallelt med granskningsgruppens arbeid. Dette er interne revisjonsrapporter, og de blir ikke lagt fram offentlig. Kommunikasjon rundt sikkerhetsrapporter er i seg selv vanskelig, fordi det kan gå ut over sikkerheten, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk i Statoil.

Ifølge DNs kilder har det likevel blitt lagt fram noen foreløpige konklusjoner på et internt møte, men informasjonen skal raskt ha blitt fjernet fra konsernets intranett.

Statoil har foretatt flere endringer som følge av terrorangrepet i Algerie. Lindbæk sier dette er et arbeid som startet umiddelbart for å lære av hendelsen, men han vil ikke kommentere hvorvidt Statoil har vurdert å trekke seg ut av enkelte land.

Tjente 800 millioner på terror

Kjell-Ola Kleiven i Risk Information Group avslørte eksklusivt i Nettavisen NA24 at terroristen bak angrepet, Mokhtar Belmokthar hadde tjent 800 millioner kroner på kidnapping siden 1990-tallet.

- Dette er en mann som har livnært seg på terror i alle sine voksne år og han har trolig mange liv på samvittigheten, sa Kleiven til Nettavisen NA24 i januar.

Han viste til at AQIM har flere terrorceller i land som England, Spania, Italia, Frankrike, Tyskland og Nederland.

- Disse cellene driver også med narkotrafikk, biltyveri, kredittkortsvindel og hvitvasking av penger for å finansiere terrorgruppens aktiviteter, sa Kleiven.

Han kunne også avsløre alle aliasene til Belmokhtar.

Les om terrorkongens smuglerimperium:

- Har tjent 800 millioner på kidnapping

Fakta om terrorangrepet i In Aménas
* 16. januar gikk en gruppe væpnede islamister til angrep på gassanlegget i In Aménas, sørøst i Algerie, der de tok rundt 700 arbeidere som gisler, et hundretall av dem utlendinger.

* Anlegget drives av Statoil, BP og det algeriske oljeselskapet Sonatrach.

* 17. januar innledet algeriske styrker en aksjon for å ta tilbake anlegget. Da aksjonen var fullført 19. januar, var 29 av gisseltakerne drept og tre pågrepet.

* 40 ansatte fra en rekke land ble drept under angrepet, inkludert 5 av de 17 Statoil-ansatte som befant seg på anlegget: Tore Bech (58), Thomas Snekkevik (35), Hans M. Bjone (55), Alf Vik (43) og Victor Sneberg (56).

* Angriperne tilhørte en gruppe ledet av den algeriske islamisten Mokhtar Belmokhtar og skal ha vært hevn for Frankrikes militæroperasjon i Mali.

* Ansatte i BP har forklart at mellom 20 og 30 algeriere åpenlyst assisterte terroristene under angrepet.

*Torsdag 12. september presenterer Statoil sin interne granskningsrapport om hendelsene. (©NTB)