Gå til sidens hovedinnhold

Statoil varsler smell

Statoil vil ikke nå målet. Problemer i Nordsjøen får skylden

Statoil gjør som de tidligere har varslet. De klarer ikke nå produksjonsmålet for 2007.Etter forsinkelser ved oppstart av nye felt og ved prosjekter og aktiviteter vil selskapet ikke nå produksjonsmålet på 1,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag.Det nye produksjonsmålet er på mellom 1,15 og 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag, basert på en oljepris på 60 amerikanske dollar per fat.Økte kostnader

- Som tidligere meldt, ble gass- og væskeproduksjonen fra Kvitebjørn-feltet midlertidig stengt ned 1. mai for å muliggjøre boring av to produksjonsbrønner. Det ventes at produksjonen startes opp igjen i løpet av fjerde kvartal 2007, skriver Statoil i en børsmelding.Samtidig som produksjonen faller vil kostnadene øke. Produksjonsenhetskostnadene per fat er ventet å øke til mer enn 30 kroner for 2007.Informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil forteller NA24 at enhetskostnadene øker siden produksjonen faller. Det blir færre fat olje å dele produksjonen på.Kristin er forsinket

Det er ikke bare i Nordsjøen Statoil sliter. Kristin-feltet i Norskhavet byr også på problemer.- På Kristin-feltet vil opptrappingen av produksjonen bli ytterligere forsinket. Brønnene må startes opp varsomt for å sikre stabilitet i reservoaret. Komplettering i vintersesongen gikk langsommere enn forutsatt på grunn av dårlig vær og tekniske utfordringer. Det antas at Kristin-feltet produserer på platå mot utgangen av tredje kvartal 2007, skriver Statoil i varselet.Forsinkelser i forbindelse med ombyggingen av riggen som skal benyttes i Volve-prosjektet gjør at Statoil venter at feltet kommer i produksjon i løpet av tredje kvartal 2007.Statoil har også opplevd forsinkelser internasjonalt. Gassfeltene Shah Deniz i Aserbajdsjan og In Amenas i Algerie har tatt lengre tid grunnet tekniske problemer. Dermed har ikke produksjonsøkningen ved feltet i Algerie kommet i gang i tide.Skru opp kranene

- Til en viss grad er den reduserte produksjonen motvirket av økt gassproduksjon og -eksport fra andre felt. Markedsforhold og kundeavtak vil imidlertid påvirke i hvilken grad denne fleksibiliteten kan utnyttes, skriver Statoil.Informasjonsdirektøren i Statoil sier at Statoil kan delvis motvirke produksjonsfallet ved å skru opp gassproduksjonen ved noen av de andre feltene, men det er noe som er avhengig av at partnerne blir med på det.Modnes godt

Samtidig har boringen ved de mer modne feltene tatt seg opp. Dette var noe Statoil slet med i fjor.- Det har vært veldig godt utvikling på dette så langt i år, sier Ola Morten Aanestad i Statoil til NA24.Aanestad fremholder også at boreoperasjonene ved flere av de modne feltene har gått bra i år. Dette kan også bidra positivt Grunnen til dette er at stramheten i industrien ikke rammer boreprosjektene i like stor grad som i fjor.- Tiltakene som i 2006 ble iverksatt for å bedre boreaktivitetene gir resultater. Boringen av nye produksjonsbrønner i Tampen-området i Nordsjøen har vist framgang hittil i 2007, skriver Statoil.

Reklame

Badetøy og bikini: De største trendene i 2021

Kommentarer til denne saken