Gå til sidens hovedinnhold

Statoil vil bygge gasskraftverk(Ny)

Statoil legger i dag frem planer om bygging av varmekraftverk, gasskraftverk og utvidet metanolproduksjon som har en samlet investeringsramme på 8,5 milliarder kroner

Planen gjelder bygging av et varmekraftverk ved anleggene på Mongstad og en utvidelse av metanolproduksjonen og et tilknyttet gasskraftverk på Tjeldbergodden.- Dette er den største satsingen på norsk fastlandsindustri på lenge, med en samlet investeringsramme på om lag 8,5 milliarder kroner. Statoils andel av dette vil utgjøre i størrelsesorden 4 milliarder kroner, sier fungerende konserndirektør i Statoil, Einar Strømsvåg i en kommentar.Strømsvåg sier videre at planene er nødvendige forbedringer for å styrke og videreutvikle de to industrianleggene for å møte en skjerpet internasjonal konkurranse.Søker om gasskraftverk

Konsesjonssøknad for et gasskraftverk på Tjeldbergodden og melding om prosjektet Energiverk Mongstad er i dag sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).Det sendes også søknader til Statens forurensningstilsyn om utslippstillatelser for det utvidede metanolanlegget og kraftverket på Tjeldbergodden.Varmekraftverk

På Mongstad planlegger Statoil å bygge et integrert kraftvarmeanlegg for å forbedre raffineriets konkurranseposisjon gjennom en mer effektiv energiforsyning.Kraftvarmeanlegget tar i bruk overskuddsgass fra raffineriet og naturgass fra Troll som fraktes i nytt gassrør fra Kollsnes.Virkningsgraden på kraftvarmeanlegget blir om lag 70 prosent, med mulighet for ytterligere forbedringer og derved enda lavere CO2-utslipp per energienhet.Investeringene på Mongstad blir i størrelsesorden 3 milliarder kroner. Kraftvarmeanlegget beregnes ferdigstilt i 2008.Utvidelser på TjeldbergoddenPå Tjeldbergodden i Møre og Romsdal er planen å utvide metanolproduksjonen med 35 prosent. Produksjonen øker fra nær 900.000 tonn i året til om lag 1,2 millioner tonn metanol.I tilknytning til anlegget bygges et gasskraftverk med en kapasitet på cirka 860 MW. Det gir en produksjon på om lag 7 TWh elektrisk kraft per år og utgjør omtrent seks prosent av Norges totale kraftproduksjon.Investeringene blir i størrelsesorden 5,5 milliarder kroner, hvorav utvidelsen av metanolanlegget utgjør om lag 1,3 milliarder. Oppstart skal etter planen skje i 2008. Statoil er i dialog med andre selskap om å delta som eiere i gasskraftverket.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken