I en meget overraskende melding kommer det frem at styret i Norges klart største selskap, Statoil, har enstemmig besluttet å vurdere en ny eierstruktur for selskapets energi- og detaljhandelsvirksomhet.

- Årsaken til dette er at det er viktig for denne virksomhetsdelen å få inn andre type eiere for å vokse videre. Dette er eiere som har detaljhandel som kjernekunnskap og kjernevirksomhet, sier informasjonsdirektør Cathrine Torp i Statoils Foredling & Markedsførings virksomheten til NA24.

Delen av Statoil som nå skilles ut har med sine 2.300 bensinstasjoner mange ansatte. Selskapet har også gode resultater å vise til, selvom det ikke er sammenlignbart med Statoils oljevirksomhet.

Konsernsjef i Statoil Helge Lund skriver i meldingen at tror at dette områdets vekst og videre utvikling best ivaretas som selvstendig selskap med direkte adgang til kapitalmarkedene.

Blir tungvekter
Det er et meget stort selskap Statoil har planer om å skille ut, og Oslo Børs vil få en meget stor detaljhandelsaktør inn døren.

Selskapet hadde i 2007 et driftsresultat før skatt på hele 1,1 milliarder kroner. I 2008 var driftsresultatet på 700 millioner kroner. Per tredje kvartal i fjor var driftsresultatet før skatt på pene 1,2 milliarder kroner.

Et «fingeren-i-været» estimat for fjoråret tilsier altså et driftsresultat før skatt som overgår 1,6 milliarder kroner.

Positivt grep
Analytikere er positive til oppdelingen av Statoil.

- Dette får lite å si for Statoil. Dette er imidlertid motsatt vei av det flere andre aktører, som ENI, gjør, sier analytiker Teodor Sveen Nilsen i Argo Securities til NA24.

Han anslår at prisen på detaljhandelsdelen vil ligge på rundt 2 til 4 prosent av verdien på hele Statoil. Dermed vil prisen på selskapet sannsynligvis komme inn på mellom 9 til 18 milliarder kroner.

- Ja jeg er positiv til delingen. Historisk sett har slike delinger som oftest vært positive for selskapet. Man kan jo se på verdiskapningen i Yara etter utskillelsen fra Hydro for eksempel, sier Oddvar Bjørgan i ABG Sundal Collier til NA24.

Les mer: Positive til Statoils deling

Samler bensin og salg
Beslutningen er altså et resultat av en gjennomgang av utviklingsmuligheter for Statoils energi- og detaljhandelsvirksomhet (Energy and Retail - E&R), som omfatter bensinstasjoner i åtte land, smøreolje og salg av drivstoff til fly og skip.

- Ny eierstruktur vil være med på å styrke virksomheten ytterligere til beste for både kunder og ansatte, skriver Jon Arnt Jacobsen, konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring, på egne sider.

Børsnoteres
Selskapet opplyser at delen som skilles ut mest sannsynlig vil bli børsnotert, noe som tidligst vil kunne skje i fjerde kvartal i år.

Dersom en børsintroduksjon blir løsningen, vil Statoil ved introduksjonen ha en betydelig eierandel. Størrelsen og tidshorisonten for Statoils videre eierskap vil tilpasses det nye selskapets utviklingsbehov. Informasjonsdirektør Cathrine Torp ønsker ikke å kommentere noe om den planlagte eierstørrelsen til Statoil nå.

Av E&Rs omlag 12.000 ansatte arbeider under 10 prosent i Norge. Nærmere 80 prosent av virksomhetens ansatte arbeider på Statoil-drevne bensinstasjoner.

I Norge arbeider om lag halvparten av de omlag 1.000 ansatte på Statoil-drevne bensinstasjoner, mens resten er knyttet til virksomhetens ledelse og administrasjon

Statoil-aksjen stiger med 0,9 prosent til 138,2 kroner på en positiv børs, der hovedindeksen er opp 0,8 prosent til 372,6 poeng.