Det statsdominerte oljeselskapet Statoil og Helge Lund får på ny en pinlig utenlandssak på bordet. Selskapets tidligere partner i Nigeria, legen John Abebe, vil saksøke Statoil for opp til 100 millioner dollar. Han mener at han skal ha en 1,5 prosents andel av Statoils gevinst fra oljefeltene 213, 217 og 218. Det skriver Dagens Næringsliv.

Statoil avviser kravet som grunnløst.

Kan bli pinelig
Forholdet mellom Statoil og Abebe har vært gjenstand for undersøkelser tidligere. Nå kan saken komme opp til overflaten igjen. Statoil inngikk en avtale med den nigerianske legen i 1991, og i 1999 ble avtalen sagt opp. Saken ble undersøkt av et eksternt granskningsutvalg 18. juni 2004. Her ble det konkludert med at det ikke var noe brudd på Statoils etiske regelverk i denne avtalen.

Det som imidlertid er klart er at Statoil har betalt ut 2,2 millioner dollar til Abebe og 763.860 dollar til en annen nigerianer, kommandøren Okoh Ebitu Ukiwe.

(Endret på grunn av feilsitering av Dagen Næringsliv)

Reiten reagerer
Også tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten reagerer på Dagens Næringslivs opplysninger. Han ble skjøvet ut av Statoil-Hydro fusjonen på grunn av den mye omtalte Libya-saken.

– Det er helt ubegripelig at Statoil kunne gå løs på Libya-saken med så mye intensitet, og være så sjokkert, forurettet og fordømmende med tanke på sakene selskapet selv hadde i skapet, sier Eivind Reiten til Dagens Næringsliv.

Og han gir seg ikke der:

– Slik due-diligence-prosessen var lagt opp, vil det i utgangspunktet være vanskelig å kritisere Statoil for å ikke ha lagt frem Nigeria-saken, siden den var utenfor tidsfristen som var satt. Men når Statoil først trekker frem Libya-saken er det ubegripelig at selskapet unnlater å informere oss om at selskapet selv har en tilsvarende sak, sier han.