Gå til sidens hovedinnhold

Statoil må punge ut til staten

Dommen i Kårstø-saken er klar.

Stavanger tingrett avsa fredag dom i saken mellom staten, ved Olje- og energidepartementet, og Statoil ASA.

Her har retten tilkjent staten en pengekompensasjon på 378 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter fra 24. januar 2002.

Staten mente den satt igjen med den største regningen etter budsjettsprekken på Åsgard-prosjektet ved årtusenskiftet. Derfor gikk den til sak mot oljeselskapet for å få oppgjør for sin andel av overskridelsene på Åsgard-prosjektet.

Prosjektet sto ferdig i 1999 og inkluderer rørledninger til - og utbygging av - gassbehandlingsanlegget på Kårstø.

Vurderer anke
Statoil melder at de vil se nærmere på rettens begrunnelse for resultatet, for å vurdere om dommen skal ankes.

Saken har sin bakgrunn i en erklæring som Statoil ga til staten i desember 1999.

Statoil skriver at erklæringen ble avgitt som følge av en tvist om kostnadsfordeling som oppsto etter utvidelsen av Kårstø-terminalen i siste halvdel på 1990-tallet. Tvisten som Stavanger tingrett nå har avgjort gjaldt spørsmålet om staten kan gjøre krav gjeldende mot Statoil på grunnlag av erklæringen som ble gitt til staten.

Fikk ikke medhold i milliardkrav
Staten har prinsipalt krevd å få overført eierandeler i Mikkel-feltet på Haltenbanken, subsidiært erstatning. I stevningen krevde staten et oppgjør på 1.095 millioner kroner med tillegg av fem prosent rente fra 1. januar 2006. Dette kravet er basert på statens verdsettelse av 46,95 prosent av Mikkel-lisensene 092 og 121 (og Mikkel Unit) i 2002 inklusive renter fram til januar 2006.

Dette fikk imidlertid staten ikke medhold i.

- Statoil er tilfreds med at retten har gitt selskapet medhold i at staten ikke har krav på å få overført eierandeler i Mikkel-feltet, skriver Statoil.

Kommentarer til denne saken