Operatøren StatoilHydro fant ikke olje eller gass i en ny letebrønn vest av Oseberg-feltet boret på vegne av partnerskapet i utvinningstillatelse 079. Brønnen er boret om lag 6 kilometer vest for Osebergfeltet i Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjordformasjonen, men brønnen er ifølge Oljedirektoratet, tørr. Det ble påtruffet reservoarbergarter med betydelige mektigheter og middels til god reservoarkvalitet i nedre jura.

Dette er den åttende letebrønnen i utvinningstillatelse 079, som ble tildelt i 6. konsesjonsrunde i 1982. Havdypet er 107 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det er riggen Transocean Leader som boret brønnen. Riggen skal videre til utvinningstillatelse 134 B / 134 C i Norskehavet for å bore brønn 6506/11-B-3H, der StatoilHydro ASA er operatør, opplyser OD.

StatoilHydro har en eierandel på 49,3 prosent i lisens 079, mens Petoro har 33,6 prosent. De øvrige interessentene i tillatelsen er Total med 10 prosent, ExxonMobil 4,7 prosent og ConocoPhillips 2,4 prosent.