Gå til sidens hovedinnhold

Må kunne norsk

Snart må alle mellom 18 og 55 år kunne norsk for å få statsborgerskap.

(YEYE): Fra og med 1. september i år må alle som søker norsk statsborgerskap kunne dokumentere at de kan norsk. Dette betyr at søkerne enten må ha gjennomført minst 300 timer med norskundervisning eller ha bestått en norsktest.

Ifølge Ung.no ble det nye kravet til gjennomført norskopplæring eller dokumentasjon på norskkunnskaper innført ved den nye statsborgerloven fra 1. september 2006. Kravet gjelder alle søknader etter 1.september 2008.

Norskundervisning
Fra 1. september i år er det altså et krav at søkere mellom 18 og 55 år må ha gjennomført minimum 300 timer med norskopplæring, eller kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.

Kravet om opplæring er oppfylt dersom søkeren har deltatt i norskundervisning på det læringssporet søkeren er plassert i. Opplæringen må være gitt av kommunen, av en tilbyder som er godkjent av kommunen eller av en godkjent opplæringsinstitusjon. Gjennomført undervisning dokumenteres med et deltakerbevis, skriver nettstedet.

Norsktest
Kravet om bestått norsktest er oppfylt hvis søkeren har tatt en godkjent test. Kvalifiserte tester er enten «Norskprøve 2» eller «Norskprøve 3», som blir tilbudt i kommunene. Testene administreres også av Norsk Språktest, i samarbeid med Folkeuniversitetet.

Andre måter som oppfyller språkkravet
Språkkravet kan også oppfylles hvis søker har gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og det er satt karakter i faget.

Søker kan også ha gjennomført studier på norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende 30 studiepoeng. Eller ha oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i Norge.

Noen unntak
Det finnes noen unntak fra språkkravet:

- Søkere som er over 55 år
- Søkere som på grunn av særskilte tungtveiende eller helsemessige årsaker, ikke er i stand til å delta eller gjennomføre norskopplæring. Dette unntaket gjelder de som overhodet ikke kan delta i norskundervisning, og heller ikke kan gjennomføre de 300 timene i løpet av tre år.

Les mer om hvordan man søker norsk statsborgerskap her

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her