Sviktende utbytter fra selskapene der staten er største eier får noe av skylden for at statsbudsjettet blir så ekspansivt. Samlet havner det oljekorrigerte underskuddet på 153,8 milliarder kroner i 2010. Det gjør at Kristin Halvorsen og regjeringen bryter handlingsregelen.

NA24 – din næringslivsavis

Regjeringene legger opp til at det ikke kommer utbytte fra flere av selskapene, men ikke alle slipper unna. Statkraft må trolig ut med 3,74 milliarder kroner i utbytte. Det tilsvarer 85 prosent av resultatet departementet har regnet seg frem til. Dette er noe Statkraft ønsker å unngå. De har søkt om å få styrket egenkapital med 8 milliarder kroner.

Les alt om statsbudsjettet: Disse papirene er rekorddyre

Beholde hver tredje krone
– Vi regner med at vi må betale utbytte. Det vi har gjort er at vi har tatt opp vårt kapitalbehov som vi anslår mot 2015. Det er en strategi om å satse på en utvidet miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon og der vi må sikres en finansiering på 90 milliarder kroner. Det betyr at vi må beholde hver tredje krone vi tjener. Sånn sett er utbyttet for høyt, sier styreleder Arvid Grundekjøn i Statkraft til NA24.

Statkraft har sendt en søknad om å få et lavere trykk på utbyttepolitikken fra Nærings- og handelsdepartementet. Det har denne strategien og Statkrafts finansieringsplan opp til vurdering. I 2009 betalte selskapet 10 milliarder kroner i utbytte, men dette skyldes ekstraordinære inntekter.

– Vi har ikke fått et svar på vår søknad, og det store spørsmålet er ikke avklart, sier Grundekjøn som viser likevel til at de har fått positive signaler fra Soria Moria.

Signalene har gått på at miljøvennlig energi er viktige satsingsområder for regjeringen og de jar også peker på Statkraft som et satsingsområde.

– Det er ikke vanskelig
Han legger ikke skjul på at utbyttet regjeringen nå krever av Statkraft er vesentlig høyere enn det selskapet ønsker legge opp til. Likevel er de fullt ut i stand til å betale milliardene til staten.

– Vi er i stand til det siden vi har en god kontantstrøm og god likviditet. Det er ikke vanskelig, sier Grundekjøn til NA24.

Han viser til at hvis de ikke får medhold i søknaden vil det kunne få konsekvenser for de investeringsplanene Statkraft har. Kraftselskapet har satset på fleksibilitet og vi derfor gjøre vurderinger til hva de vil satse på videre. Dette kan få innvirkning på hvilket utstyr de velger noe i forhold til hvilket banklån de vil få. Et nei fra departementet kan stoppe flere av planene.

God butikk
– Dette er god butikk. Vi gir 16 prosent avkastning på egenkapital og denne har vært stigende de siste årene. Vi har veldig god klima/miljøpolitikk og det er noe de fleste politikerne ønsker seg, sier Grundekjøn til NA24 for å begrunne hvorfor staten bør redusere utbyttene og gi kapitalutskudd til Statkraft.

Statkrafts styreleder fremhever at satsingen vil har flere positive effekter. Det vil kunne gi flere arbeidsplasser og hjelpe norsk arbeidsliv der underleverandører vil få mer å gjøre. Samlet vil det i tillegg ha positive effekter på økonomien generelt.

Lavere utbytter
Nærings- og handelsdepartementet budsjetterer med et utbytte på 4,6 milliarder kroner fra selskapene der eierposten ligger under departementet i 2010 etter 2009. Det tilsvarer en nedgang på 6,37 milliarder kroner fra de samme selskapene i 2009. Blant annet har Telenor signalisert at det ikke blir noe utbytte for 2009.

Les mer: – Telenor stanser spekulasjonene og Holder på målene

– Årsaken er fortsatt lav inntjening og ønske om å styrke soliditeten, står det i statsbudsjettet for 2010.

Regjeringen budsjetterer med et utbytte fra Statnett SF på 180 millioner kroner for regnskapsåret 2009. Det utgjør 50 prosent av konsernets anslåtte resultat etter skatt. I forslaget fra regjeringen blir det foreslått at det ikke kan ventes noe utbytte fra Avinor, Posten og Baneservice. Fra NSB regner Finansdepartementet med å få 145 millioner kroner i utbytte.

Oljekjempen StatoilHydro må ut med 15,5 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2009 hvis regjeringen får det som de vil.

Det er styrene i selskapene som kommer med forslag til utbytte. Aksjonærene som deltar under generalforsamlinger som behandler utbytteforslagene velge å vedta utbyttene som er foreslått eventuelt så kan de kutte ned på utbyttene. Aksjonærene har ikke anledning til å øke utbyttet utover forslaget fra styret.