I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å kutte all støtte til sivile organisasjoner som jobber med nedrustning av atomvåpen.

Det innebærer at regjeringen vil fjerne støtten til ICAN Norge, Norske leger mot atomvåpen, Nei til atomvåpen og Norges Fredsråd.

ICAN (Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen) ble tildelt Nobels fredspris i 2017 for innsatsen med atomnedrustning.

Les også: Øker dette faren for en atomvåpen-konflikt? Her er ekspertenes dom

– Utrolig uansvarlig

ICAN-leder Beatrice Fihn, som tok imot fredsprisen i Oslo rådhus i 2017, reagerer kraftig på at ICAN Norge nå mister tilgangen til norsk offentlig støtte.

– Dette er en utrolig uansvarlig beslutning akkurat nå, når atomvåpentrusselen er større enn noensinne. Kuttet kommer til å skade organisasjonene som arbeider mot den russiske atomvåpentrusselen, sier Fihn i en uttales til Nettavisen.

Fihn trekker fram Norge som en tidligere leder for nedrustning internasjonalt.

– Denne rollen har de nå forlatt. Vi er svært skuffet over den manglende oppfølgingen fra norsk side, sier hun.

– At den norske regjeringen kutter all støtte til ICAN i Norge er uforståelig. ICAN Norge gjør et viktig arbeid med å spre opplysning og skape offentlig debatt om atomvåpen både i Norge og internasjonalt, sier Fihn.

Les også: Historisk toppmøte om atomvåpen: Norge får ros for å vise mot

– Har bidratt til økt kunnskap

Regjeringen slår fast i statsbudsjettet at den økonomiske støtten i 2022 til disse organisasjonene har bidratt til «økt kunnskap i den norske befolkningen om masseødeleggelsesvåpens medisinske og humanitære konsekvenser», samt økt offentlig debatt og økt kunnskap om og engasjement for atomvåpensaken i befolkningen.

Likevel velger regjeringen nå å fjerne all støtten til de nevnte organisasjonene.

«Det foreslås bevilget 10,5 mill. kroner i 2023. Det er en reduksjon på 20,2 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2022 som bl.a. medfører at det ikke gjennomføres utlysning av midler under tilskuddsordningen for nedrustning av kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen i 2023,» lyder budsjettet.

I statsbudsjettet kutter regjeringen altså arbeidet med kjernefysisk nedrustning med 20 millioner og fjerner den søkbare bevilgningen for organisasjoner som jobber med kjernefysisk nedrustning.

Les også: Historisk bompenge-smell for norske bilister

– Svært alvorlig

Det betyr at det ikke finnes noe offentlig støtte til organisasjoner som ICAN Norge, Nei til Atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen og Norges fredsråd.

– Det er uforståelig og svært alvorlig at regjeringen kutter støtten til nedrustning i dagens situasjonen. Dette er fullstendig løftebrudd fra Hurdalsplattformen der regjeringen sier de skal øke innsatsen for kjernefysisk nedrustning, sier daglig leder i Norske leger mot atomvåpen, Anja Lillegraven, i en uttalelse.

Les også: Regjeringen gir NRK over seks milliarder: – Blir krevende

Lillegraven viser til regjeringsplattformen fra i fjor der det slås fast at regjeringen vil: «øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen».

– Når faren for atomkrig stiger, burde regjeringen styrke nedrustningsarbeidet, ikke motsatt, sier daglig leder Nina Pedersen i Nei til Atomvåpen.

I fjor ble bevilgningen først redusert, men så økt i revidert budsjett. I 2023 er hele den søkbare bevilgningen borte.

– Det finnes ingen troverdighet i regjeringens løfter om styrket innsats på nedrustning. Vi kan ikke akseptere at regjeringen fraskriver seg dette ansvaret i den farlige tiden vi lever i nå, sier Pedersen i en uttalelse.