Gå til sidens hovedinnhold

Kutter bruken av oljepenger

Økte skatter og avgifter gjør at underskuddet på statsbudsjettet blir mindre.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet for 2009 blir redusert med 10,9 milliarder kroner sammmenlignet med da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2010.

NA24 - din næringslivsavis

Finansdepartementet er ute med nye anslag knyttet til statsbudsjettet for i år, og den nye gjennomgangen av vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet samt skatter og avgifter gjør at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet blir redusert med 5,5 milliarder kroner til 124,4 milliarder kroner for inneværende år. Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er kuttet til 107,2 milliarder kroner.

Økte skatteinntekter
Da statsbudsjettet for 2009 ble lagt frem i fjor høst ble det lagt opp til at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet ville ligge på 92 milliarder kroner. Underskuddet lå innenfor handlingsregelen på fire prosent og utgjorde en ekspansiv impuls tilsvarende 0,7 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

Tiltakspakken knyttet til finanskrisen ble presentert i januar økte bruken av oljeinntekter med 28,5 milliarder kroner i 2009 sammenlignet saldert budsjett. Da revidert nasjonalbudsjett for 2009 ble lagt frem tidligere i år økte det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet med ytterligere 9,5 milliarder kroner til nær 130 milliarder kroner. Dette innebar at den anslåtte bruken av oljeinntekter økte til 55 milliarder kroner tilsvarende en impuls på tre prosent av verdiskapningen i fastlandsøkonomien.

Nå anslås bruken av oljeinntekter for i år å ligge rett over 33 milliarder kroner høyere enn forventet realavkastning av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland ved inngangen til året.

- Etter ferdigstillelsen av Nasjonalbudsjettet 2010 er det kommet ny informasjon om skattelikningen for 2008, samt om den løpende skatte- og avgiftsinngangen i 2009. Den nye informasjonen trekker samlet sett i retning av en viss oppjustering av statens skatte- og avgiftsinntekter i 2009. I hovedsak skyldes dette at utliknet skatt fra selskaper og andre etterskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2008 har avtatt mindre enn tidligere anslått. Samlet er anslaget for de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene i 2009 satt opp med om lag 3 milliarder kroner i forhold til anslaget i Nasjonalbudsjettet 2010, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Nedjusterer kontantstrømmen
De opplyser at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2009 er nedjustert med 121 milliarder kroner til 273,8 milliarder kroner i saldert budsjett.

- Nedjusteringen i kontantstrømmen skyldes hovedsakelig at petroleumsprisene i 2009 nå anslås lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett. Den reelle, underliggende utgiftsveksten på statsbudsjettet for 2009 anslås nå til 6,5 prosent målt i forhold til regnskap for 2008. Den nominelle, underliggende utgiftsveksten er 10,6 prosent. I Nasjonalbudsjettet 2009, som ble fremmet høsten 2008, ble den reelle, underliggende utgiftsveksten anslått til 3,25 prosent, skriver departementet.

Kommentarer til denne saken