(SIDE3): For jegere som ikke har grunneiere i familien eller penger til å kjøpe seg inn på de mest attraktive jaktområdene har jakt på de enorme områdene Statskog disponerer vært et rimelig og lett tilgjengelig alternativ for en rekke ulike jaktformer.

Her får du oversikten fra Statskog

Jaktkort hos Statskog har ikke vært avskrekkende dyre om man sammenligner med tilsvarende privat jakt. Samtidig er bestanden hos en del populære arter svært presset, det gjelder blant annet rype. De siste årene har det blitt stadig lengre mellom de store fangstene her, og all fornuft tilsier at jegere bør bidra til et fornuftig uttak.

Nøtteskrike og kråke som mat
Smårovvilt påvirker også bestanden av de fleste artene som er populære å jakte på, men det er svært lite utbredt å jakte på en rekke av disse artene i Norge.

Derfor ønsker nå Statskog å stimulere jakt på en rekke arter ved å innføre et jaktkort for smårovvilt. Et av virkemidlene for å få flere til å begynne med denne jakten er at prisnivået er svært lavt.

For hundre kroner året kan du jakte rødrev, mår, mårhund, villmink, røyskatt, kråke, skjære, ravn og nøtteskrike på Statskogs grunn.

Jegere flest har en tanke om at man i hovedsak skal spise det man skyter, og disse artene er ikke akkurat det man tradisjonelt serverer når man inviterer på selvskutt vilt.

Småviltjaktansvarlig Jo Inge Breisjøberget mener at flere av disse er god mat.

– Nøtteskriker og unge kråker er faktisk ganske bra mat. Voksne kråker er mer beske i smaken. Rev og mår er uspiselig. Nøtteskriker er derimot prima mat, sier han i en pressemelding.

Tyskland har lange jakttradisjoner og tilhørende tradisjoner for tilberedning av vilt.

– Grevling har jeg ikke spist, men jeg vet at det regnes som en delikatesse flere steder. Tysklands største jaktblad Wild und Hund hadde nylig oppskrift på spekeskinke av grevling, sier han.

Skal du spise selvskutt grevling, må du huske på å få den sjekket for trikiner av Mattilsynet.

Vanskeligere å skyte rev enn rype
– Vi ønsker at jegere skal få øynene opp for andre jaktformer. Det er rett og slett ikke nok ryper til alle, vi må etter hvert innse det. Rødrev og kråke er det derimot ingen kvoter på. Smårovviltjakt er et lavterskeltilbud og en glimrende måte å rekruttere nye jegere på, sier Breisjøberget som har en begrenset tro på at det nye jaktkortet vil bety endring i Norske matvaner.


I tillegg til det matnyttige har Statskog også et argument som kanskje kan få en del konkurranseinnstilte jegere til å prøve denne jaktformen.

– Det er også mye vanskeligere å jakte på rovvilt enn mer matnyttig vilt. De er høyere oppe i næringskjeden og har skarpere sanser. Det er sånn sett mer prestisje i å skyte en rev enn en rype. Vi har tro på at det kan appellere til konkurranseinstinktet, særlig hos unge, sier Breisjøberget.

- Nødvendig jakt
Kritikken mot å jakte arter som folk flest ikke nødvendigvis vil spise vil erfaringsmessig komme raskt. Statskog mener det er en nødvendig del av forvaltningen av den totale bestanden av jaktbare arter. Særlig for rypa.

– Kråke, ravn, grevling og andre mindre rovdyr er alle egg- eller kyllingrøvere. Spesielt rødrev spiser omtrent alt de kommer over og er en viktig årsak til at rypebestanden er rekordlav, sier Breisjøberget.

Rypeforsker Hans Christian Pedersen ved Norsk institutt for naturforskning tror et eget jaktkort kan være et første skritt for å øke interessen for jakt på smårovvilt.

– Vi vet imidlertid ikke hvor mye innsats som må til for at det skal hjelpe på rypebestanden. Vi vet at det er mer rødrev i høyfjellet nå enn før, og de tar sin del av kaka når det gjelder ryper, sier Pedersen.

Skuddpremie på artene som truer rypa mener Pedersen imidlertid ikke er veien å gå.

– Som jaktform er rovviltjakt både spennende og utfordrende. Hvorfor skal man ha betalt for å gå på jakt?