Pengene fordeles på Hagen selv, og de tre barna, Nina Camilla Hagen Sørli (30), Caroline Marie Hagen Kjos (28) og Carl Erik Hagen (23), skriver Dagens Næringsliv.

På spørsmål om hva pengene skal brukes til, viser Stein Erik Hagen viser til daglig leder Nils Selte i Hagen-selskapet Canica Investor, som utbetaler utbyttet. Selte vil ikke kommentere saken.

Hagen har tidligere begrunnet uttak av utbytte fra familieselskapet med at han skal betale formuesskkatt.

Stein Erik Hagen har vært en skarp kritikker av den norske formuesskatten. Hagens eldste datter flyttet til Sveits i 2009 av skattemessige årsaker.