Gå til sidens hovedinnhold

Sterkt kvartal for Eitzen

Konsernsjef og hovedaksjonær Axel C. Eitzen kan glede seg over sitt beste kvartalsresultat så langt for rederiet Camillo Eitzen & Co. Les mer her

Det sterke resultatet kommer tross noe lavere driftsinntekter i perioden sammenlignet med foregående kvartal. Netto driftsinntekter i tredje kvartal endte på 116,9 millioner dollar, ned fra 131,7 millioner i andre kvartal.Driftsresultatet for avskrivninger og salgsgevinster endte på 28,3 millioner dollar i tredje kvartal, opp fra 22,9 i forgående kvartal. Driftsresultatet steg fra 16,4 millioner til 19,6 millioner, mens resultat før skatt økte med 2,5 millioner dollar fra andre kvartal til 18,7 millioner dollar i tredje kvartal.Det er spesielt økte resultater fra Eitzens bulk og gassvirksomhet som gir rekordresultatet, mens kjemikalievirksomheten måtte se noe svakere inntjening. Kombinasjonsskipene viste også en viss bedring.Venter bedring i kjemikalieUtviklingen med svakere resultater for kjemikalietankskipene var som ventet i tredje kvartal, og Eitzen venter nå bedring i rater og aktivitet i fjerde og første kvartal. Det meldes om økte rater både på volumkontrakter og lengre timecharter.Innen gassegmentet ser Eitzen en flat utvikling i resultatene fra tredje til fjerde kvartal, mens de mellomlang og lange utsiktene fortsatt betegnes som meget positive.I bulkmarkedet ser ikke Eitzen noen større endringer i dagens forhold, og venter fortsatt volatilitet inn i første kvartal Eitzen et svakere marked gjennom nest år og i 2007 i det leveransene av nye skip vil overstige skrapingen.Dette synet preger også utsiktene for OBO’ene som både kan ta tørre og våte laster. Det er ventet en flat til svakere utvikling på tørrlast, mens ratene for petroleumsprodukter kan styrke seg i fjerde kvartal.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken