KIRKENES/OSLO (Nettavisen): I slutten av mai skal Nato holde et møte i Oslo for alle medlemslandenes utenriksministre.

Anniken Huitfeldt mener møtet er viktig for å vise verden Norges geografiske nærhet til Russland, og for å vise frem landets sikkerhetspolitikk.

Samtidig er hun blitt inspirert av noe som skjedde på ved Natos generalsekretær, Jens Stoltenbergs kontorer.

– Da Jens Stoltenberg kom til Nato hadde han et stort kart foran kontoret hans, og det var én ting som manglet. Det var Svalbard. Det kom ganske fort opp, sier Huitfeldt til Nettavisen.

Og fortsetter:

– Det sier noe om hele synet på at nordområdene har blitt enda viktigere. Jeg kommer selvfølgelig til å legge fram kart på kart, for å vise fram hva som er vår utfordring, sier Huitfeldt.

Minimal kontakt

Når Nettavisen møter Huitfeldt på Kirkeneskonferansen, forteller hun at hun ikke er tilhenger av å boikotte samtaler mellom folk.

– Vi kan likevel ikke forholde oss som normalt til det russiske regimet. Vi har redusert den bilaterale kontakten til et minimum og har ikke kontakt på politisk nivå, grunnet angrepskrigen landet fører mot Ukraina.

Likevel er det vanskelig for Norge å føre samtaler med Russland nå, grunnet angrepskrigen landet fører mot Ukraina.

– Det har vært én samtale mellom Støre og Putin, men vi kan ikke late som om ingenting har skjedd, når vårt naboland begår en invasjonskrig i Ukraina.

Hun forteller at de forsøker å samarbeide innenfor Arktisk Råd, og at de skal overta formannskapet der.

– Det må vi gjøre gjennom å samtale med alle rådets medlemmer. Så har vi noe samarbeid med Russland. Mange land spør om hva slags type samarbeid og relasjon vi har til Russland nå, og da trekker jeg frem blant annet fiskerisamarbeidet, har stor betydning for vår fiskeri- og ressursforvaltning. Vi samarbeider også om søk og redning og andre ting.

Direktelinje til russisk flåte

– At det er mindre dialog mellom Norge og Russland, og Vesten og Russland, mener mange at kan skape større fare for misforståelser og at det kan føre til en ytterligere eskalering. Er regjeringen bekymret for det?

– Vi er ikke bekymret for det, for vi tar hensyn til det. Vi hadde en stor militærøvelse her i nord ikke så lenge etter at krigen brøt ut. Da spurte noen om vi virkelig skulle avholde den, i den spente situasjonen, forklarer Huitfeldt.

Og fortsetter:

– Da svarte vi at den skulle avholdes, men at det skulle være i åpenhet, og at vi inviterte russiske observatører. De takket nei, men var invitert.

Utenriksministeren forteller at det er en direktelinje mellom hovedkommandoen på den russiske marinens nordflåte hovedkommando og Forsvarets operative hovedkvarter.

– Det er veldig viktig for å unngå misforståelser i en periode med økt spenning,

Huitfeldt besøkte også Kirkenes 23. februar i fjor.

– Da trodde jeg det ble krig, men jeg visste ikke om det ville være en fullskala invasjon, eller om det ble en invasjon av de østlige områdene. Vi visste heller ikke når det ville skje, men analysen før jul tilsa at det kom.

– Da holdt Putin en tale der han krevde at flere land ikke skulle tas opp i Nato, og at man skulle fjerne alliert tilstedeværelse i de tidligere Sovjet-republikkene som var medlem av Nato. Dette var krav han visste ikke ville bli innfridd, sier Huitfeldt.