Gå til sidens hovedinnhold

Stor forvirring rundt Ocean Rig-boring

Varigheten på Ocean Rigs pågående boring utenfor Canada er nå hett tema i forbindelse med reflaggingen av boreriggen Eirik Raude

Den avanserte dypvannsriggen Eirik Raude påbegynte boringen av Weymouth-brønnen ved inngangen til november, og i slutten av forrige uke hadde letebrønnen nådd en dybde på 5.250 meter.Ifølge den offisielle rapportering til petroleumsmyndighetene i den canadiske delstaten Nova Scotia hadde riggen da boret 353 meter den siste uken. Ifølge de den samme offentlige rapprotering er målet å bore til 6.627 meter. Dette vil med dagens hastighet bety at riggen først er ferdig i midten av mars.Problemet er bare at inspektørene som skal gjennomgå og teste riggen allerede 17. februar. Det går frem av et brev som er sendt Canadian Transport Agency. Inspeksjonen skal ifølge brevet skje i forbindelse med at riggen demobiliseres fra feltet for å gå til Cuba for å bore for Repsol.Inspeksjonen vil sannsynligvis være siste runde før sertifisering av riggen, slik at CTA kan fatte en endelig beslutning om å la riggen endre flagg til canadisk.Adm. direktør Kai Solberg-Hansen kan ikke kaste noe nytt lys over opplysningen som er i åpenbar konflikt.- Vi kan ikke kommentere fremdriften på brønnen. Det er kun EnCana som kan uttale seg, sier Solberg-Hansen til iMarkedet tirsdag.EnCana er operatør for Weymouth, mens Shell og Ocean Rig er andelshavere.Bakgrunnen for at tidskjemaet er så viktig er at Marathon Oil krever en rask avgjørelse i reflaggingssaken. Ocean Rig jobber med å få riggen under canadisk flagg for å få første rett på en planlagt letebrønn for Marathon.Marathon ønsker på sin side ikke å benytte Eirik Raude, og har hyret inn den amerikanske boreriggen Deepwater Pathfinder. Dersom Eirik Raude blir canadiske kan imidlertid kontrakten likevel bli Ocean Rigs på grunn av førsterettbestemmelser for canadiske fartøyer.Marathon har i et nytt brev fredag lagt frem ytterligere argumentasjon for å vise at Eirik Raude er uegnet for kontrakten. De viser blant annet til at Riggen har altfor liten kapasitet til å oppbevare boreslam.Visepresident Doug Hollett i Marathon Canada skriver i brevet at en ombygging vil være for dyrt, melder The Halifax Herald tirsdag. Marathon har tidligere estimert ekstrakostnadene til nærmere 10 millioner dollar ved å bruke Erik Raude, og vurdere å droppe hele boringen dersom de tvinges til å bruke riggen.CTA har til utgangen av mars for å ta en avgjørelse rundt flaggingen, men Marathon har bedt om en rask avklaring. Planlagt borestart for brønnen er i slutten av april. Det er den eneste dypvannsbrønnen planlagt utenfor østkysten av Canada hittil i 2004.

Reklame

Kun i dag: 30 % på alle varer hos Christiania Glasmagasin