Gå til sidens hovedinnhold

Stor usikkerhet i Norges Bank(Ny)

Sentralbanksjef Svein Gjedrem falt ned på uendret styringsrente i dag, men gir samtidig klart uttrykk for stor tvil om den videre utvikling ved å droppe bias-uttalelsen

- Hovedstyrets vurdering er at anslagene for den økonomiske utviklingen tilsier en foliorente i intervallet 1,25 - 2,25 prosent i begynnelsen av november 2004. Dersom kronekursen tyrker seg vesentlig, kan det gi grunnlag for å vurdere en rente i nedre del av eller lavere enn intervallet, skriver hovedstyret i Norges Bank i sin begrunnelse for dagens rentebeslutning.Norges Bank gir med dette noe overraskende ikke uttrykk for noen klar grunnholdning slik tradisjonen har vært siden inflasjonsmålet ble innført på 1990-tallet. Så sent som i ved forrige hovedstyremøte i slutten av mai, sa sentralbanken at den fortsatt var åpen for rentekutt.- Med en foliorente nå på 1,75 prosent er det mer sannsynlig at inflasjonen på to års sikt blir lavere enn 2½ prosent enn at den blir høyere, skrev Norges Bank i sin konklusjon i mai.Hovedstyret mener imidlertid nå at utsiktene for inflasjonen kan tilsi at renten holdes uendret lenger enn det som er lagt til grunn for Inflasjonsrapport 2/04.Sliter med manglende inflasjon

Det nærmeste Norges Bank kommer en klar grunnholdningsuttalelse er; Inflasjonen blir med de forutsetningene som er lagt til grunn i Inflasjonsrapport 2/04, liggende en del under inflasjonsmålet fram til høsten 2006.Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2,5 prosent gitt av Stortinget.Problemet med inflasjonsmålet og det lave rentenivået det gir, er den kraftig låneveksten i husholdningene. Samtidig fortsetter imidlertid næringslivet å bygge ned sin gjeld.- Samlet sett er utsiktene for finansiell stabilitet tilfredsstillende. Høy gjeldsvekst gjør imidlertid husholdningene mer sårbare overfor økonomiske forstyrrelser, skriver Norges Bank.Hovedstyret mener at pengepolitikken bør rettes inn mot å få inflasjonen opp noe raskere enn anslått i inflasjonsrapporten.- Det mest nærliggende nå synes å være at renten holdes uendret lenger enn det som forventes i markedet. Utsiktene til fortsatt lav inflasjon i Norge tilsier også at vi ikke skal ligge i forkant når rentene i andre land justeres opp, skriver hovedstyret.- På den annen side skal det, gitt utsiktene til lav inflasjon fremover, store avvik til fra den anslåtte økonomiske utviklingen før det vil være aktuelt å øke renten i perioden fram til begynnelsen av november 2004.

Reklame

I dag: Knalltilbud på populære turbukser

Kommentarer til denne saken