Gå til sidens hovedinnhold

Storebrand satser hardt på image

- Når selskapets omdømme er i spill, er det ingen steder å gjemme seg, sier konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand.

Omdømme har blitt den nye aktivaklassen og slår direkte ut på bunnlinjen for bedrifter som ikke tar dette innover seg, mener Storebrand-sjefen.

- Med fremveksten av nettmediene går informasjonsflommen ufattelig fort og vi kan se konsekvensene umiddelbart, sier Kreutzer.

Storebrand-sjefen er hovedtaler på Handelshøyskolen BIs seminar om morgendagens ledelse, med fokus på visjonen om samfunnsansvarlig ledelse.

«Orden i eget hus»
Idar Kreutzer er også medlem i det internasjonale organet WBCD. Organet har som formål å øke bevisstheten ovenfor de globale problemstillingene dagens bedrifter står ovenfor. Han mener dialog og en bred åpen debatt om disse problemstillingene er grunnpilarer for at arbeidet skal lykkes.

- Dette er det vi i Storebrand kaller orden i eget hus, sier Kreutzer.

Er det vanskelig å holde orden i eget hus?

- Ja, dette er problemstillinger vi jobber med hele tiden. Storebrand er en stor virksomhet og vi jobber kontinuerlig med saker som må gjøres bedre, sier Kreutzer.

Grensegang
Renommérisiko er blitt en reel faktor de ti siste årene for norske bedrifter. Samfunnsansvaret til bedriftene satt i perspektiv er aktuelle temaer innen etisk forretningsdrift.

- Det er en økende forventninger til alle aktører i næringslivet, men vi må ikke miste synet av at næringslivet hovedoppgave er fortsatt å tjene penger, sier Kreutzer.

83 prosent av Storebrands sparekunder setter etikk og hvordan pengene forvaltes som et av de viktigste aspektene i sine spareplaner.

- Sett i det lyset blir samfunnsansvar ikke en opsjon man frivillig kan velge seg ut eller inn i, den gjelder alle som driver forretning i dag, sier Kreutzer.

Han legger til at selskapet bruker store ressurser på hvordan selskapet forvalter sparepensjonsmidler på en etisk forsvarlig måte.

- Det er klart vi jobber hele tiden med å redusere risiko for skader og for tap av omdømme, sier Idar Kreutzer konsernsjef i Storebrand.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken