Gå til sidens hovedinnhold

Stortinget må granske påstander om omfattende skattejuks med boliger

Flere stortingspolitikere har meldt seg for å rydde opp i mulige skatteunndragelser. Nå må Stortinget ta affære.

Nett på sak

Økonomisk triksing og lovbrudd har vært fellesnevner for mange saker om Stortinget de siste årene.

To representanter har jukset med reiseregninger og fått politisaker, mens andre har utnyttet hull i regelverket til egen vinning. Dette har skapt velfortjent politikerforakt, og det er så alvorlig at Stortinget må rydde opp:

  • Brodne kar er i alle leire, og ren svindel er heldigvis sjeldent. Men det har forekommet med reiseregninger.
  • Andre regler er tøyelige og mulig å utnytte - for eksempel etterlønn og brudd på karanteneregler.
  • I tillegg er det ordninger som konsekvent har vært misforstått i flere tiår - som reglene for gratis bolig.

Foreløpig siste mann ut er Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad, som nå går av som statsråd og partileder. Til Ropstads forsvar skal det sies at han konsekvent har fått feil opplysninger fra både Stortinget og Statsministerens Kontor, og hevder at han har vært i god tro om det skattemessige.

Les også

Kjell Ingolf Ropstads avgang er den brutale straffen for 12 år med skattefrie boliger

Saken som feller Ropstad er hans periode som statsråd og underlagt Statsministerens Kontor (SMK) i 2020. Der skulle han betalt 175.000 kroner i skatt på en fordel beregnet på rundt 450.000 kroner for gratis bolig i 2020.

Men de virkelig store pengene i ubetalt skatt er på Stortinget, og der har det kommet frem at Stortinget har misforstått reglene i flere tiår. For Ropstads del er det snakk om rundt 500.000 kroner i ubeskattet fordel av fri bolig mens han satt på Stortinget fra 2009 til 2018.

Men Ropstad har ikke vært alene, og det varsles at flere politikere nå har tatt kontakt med Stortinget for å rydde opp. Men det holder ikke. Stortinget bør umiddelbart gjennomgå alle representanter som har hatt fri bolig de siste årene for å undersøke om de har hatt reelle boligkostnader på hjemstedet, eller om de har bodd på gutterom eller på andre måter har unngått boligkostnader på hjemstedet.

Dette er viktig: Stortingsrepresentantene har naturlig nok rett til fri, skattefri bolig når de må oppholde seg i Oslo. Men det forutsetter at de faktisk har kostnader til en bolig på hjemstedet. Har de ikke slike kostnader, skal de betale skatt.

Les mer: Her er en oversikt over godtgjørelser

Både politikerne og Stortinget har ansvar for at opplysninger som blir gitt til skattemyndighetene er korrekte. Straffeloven sier at skattesvik straffes med bot eller fengsel i inntil to år for «den som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han forstår eller bør forstå at den kan føre til skattemessige fordeler».

Normalt foreldes skattekrav etter tre år, men ikke strafferettslig.

Mens folk flest kan bli mildere vurdert fordi de ikke har forstått kompliserte regler, så er problemet for stortingsrepresentantene at de selv har vedtatt regelverket. Hovedregelen ved fri bolig er at skatteytere skal betale skatt av en anslått leieverdi. I tillegg skal arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift for den anslåtte fordelen.

Poenger er altså ikke at Stortinget skal dekke alle bokostnader, men bare ekstrakostnadene ved å være i Oslo.

Stortinget eier 145 boliger som stilles gratis til rådighet for alle representanter som bor mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget. Regelverket er tydelig på hvem som kan få låne leilighet gratis, men nevner ikke skatt med ett ord.

Slik saken nå står er det vesentlig at Stortinget skaffer seg oversikt over alle som har hatt fri bolig de siste ti årene, og sjekker at det er gitt riktige opplysninger til skattemyndighetene om skatteplikt. Dersom det er flere enn Ropstad som har fått gratis, skattefri bolig uten å ha andre bokostnader, så må det ryddes opp.

PS! Hva mener du? Har politikere et større moralsk ansvar enn alle andre? Skriv et debattinnlegg!