Den forrige regjeringen vedtok i 2012 at et nytt nasjonalt beredskapssenter skal ligge på Alnabru i Oslo.

Men nå åpner den nye regjeringen for å vurdere andre alternativer, og den nedlagte militærleiren Lahaugmoen ved Gjelleråsen lanseres igjen som nytt alternativ, ifølge VG.

- Vi starter ikke på nytt
Dette bekymrer lederen av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik (Ap), som spurte justisminister Anders Anundsen om beredskapssenteret i onsdagens muntlige spørretime i Stortinget.

- Hvorfor har statsråden åpnet hele diskusjonen om lokalisering av et nytt beredskapssenter helt på nytt? spurte Tajik.

- Vi har ikke åpnet prosessen på nytt. Vi har som mål å fortsette prosessen på Alnabru, sa Anundsen.

Anundsen påpekte at utfordringen på Alnabru er at tomta de har der, er for liten.

- Tomtearealet vi har fått til disposisjon er på cirka 30 mål, og det betyr at det blir veldig trangbodd. Men vi har en diskusjon med Samferdselsdepartementet om å utvide tomteområdet, sa han.

Han sa at Alnabru er det de jobber for, men at de ikke vil låse seg til det alternativet dersom de ikke får utvidet tomtearealet.

Les også: Her kan det bli nytt beredskapssenter

Bekymret for prosessen
Stortingsrepresentant Lene Vågslid (Ap) uttrykte sin bekymring for at det vil ta lengre tid å få realisert et beredskapssenter dersom man nå velger en ny lokalisering.

- Regjeringen er opptatt av å realisere dette så fort som mulig, og kanskje raskere enn det den forrige regjeringen la opp til, sa Anundsen i spørretimen.

- Har vi god tid? gjentok stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

- Nei, vi har ekstremt dårlig tid, sa justisministeren.

- Beredskapssenteret er det ikke aktuelt å ha noen omkamp om, men vi er nødt til å løse de utfordringene som den tidligere regjeringen og Jenny Klinge selv deltok i med sitt parti, overlot til oss. Vi har veldig dårlig tid. Det er en del som må gjøres for å få disse prosessen på skinnene igjen, la han til.

- Mer synlig politi i gatene
Anundsen ble deretter spurt om ransbølgen i Oslo.

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lurte på hva statsråden gjør for å stanse ransbølgen.

- Jeg deler Ropstads bekymring. Vi har satt i gang en del strakstiltak i samarbeid med Oslo politidistrikt. De har fått mer synlig politi i gatene, og er raskere med påtale, sa han.

Han påpekte samtidig at man ikke kan løse problemet bare ved å øke politiressursene.

- Alle må tenke oss om når vi er ute på byen, slik at vi ikke blir mer utsatt enn nødvendig, sa Anundsen også.

- Tok du det opp med USA?
SVs stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell tok opp den amerikanske overvåkningen i ren rekke land, som har blitt avslørt gjennom lekkasjene fra Edward Snowden.

Solhjell spurte utenriksminister Børge Brende (H) om han tok dette opp med den amerikanske utenriksministeren, John Kerry, da han nylig møtte ham.

- I debatten som har vært knyttet til overvåkning, så var det naturlig for meg å ta opp en generell norsk bekymring knyttet til overvåkning og til USAs tilknytning til det, sa Brede.

Han la vekt på at USA er vår allierte, og at allierte ikke skal overvåke på hverandre.

- Det Kerry sa var at dette var noe USA tar med stort alvor, at USA kommer til å følge dette opp, også med klare tiltak i tiden fremover, sa Brende.

- Overvåkning kan forekomme
Anundsen ble også spurt om overvåkning, og kunne ikke avvise at fremmede makter ikke bedriver ulovlig overvåking i Norge.

- Så vidt vi vet, har det ikke foregått noe slikt. Men dette kan jeg selvsagt ikke garantere, sa Anundsen.

- Det er veldig vanskelig å komme i en slik posisjon at vi kan vite hva fremmede makter bedriver, sa justisministeren.

Solhjell stilte spørsmål om hvordan regjeringen vil gå fram for å sikre at slik overvåking ikke skjer.

- Vi har et system i Norge som sikrer at den norske overvåkingen skjer innenfor Stortingets rammer. Det er en ikke ukjent problemstilling at andre land driver virksomhet i Norge, sa Anundsen.

Han la til at han blant annet vil ta opp spørsmålet med svenske myndigheter. Nesten all norsk internettrafikk går via Sverige, der en lov gir myndighetene rett til å overvåke trafikken.