Gå til sidens hovedinnhold

- Det er skuffende

Sjekk hva opposisjonen ville ha gjort annerledes.

HTML EMBED

STORTINGET (Nettavisen): Klokken 11 ble revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og reaksjonene på Stortinget er mange.

- Det er skuffende at regjeringen heller ikke denne gangen prioriterer kunnskap og næringsrettet forskning, sier Jan Tore Sanner, nestleder og finanspolitisk talsmann i Høyre.

- Er det noe som overrasker deg i dette budsjettet?

- Nei, det er det ikke. Men som følge av at vi er i et valgår, bruker regjeringen mer penger, men smører det tynt utover, sier Sanner til Nettavisen.

- Når det gjelder fastlandsøkonomien, har du inntrykk av at det står dårligere til enn regjeringen vil innrømme?

- Det er vanskelig å få tak på. Regjeringen gir uklare signaler. På den ene siden, sier de at det går veldig bra. På den andre siden, sier de at det er behov for innstramminger, sier han.

- Dermed får vi doble signaler.

Følg revidert budsjett direkte her:

HTML EMBED

Frp: - Skuffende få endringer
Fremskrittspartiet er heller ikke fornøyd med det regjeringen i dag presenterer.

- Det er skuffende få endringer i forhold til det handlingsrommet regjeringen har, sier Frps finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen til Nettavisen.

Solvik-Olsen legger likevel skrytende til:

- For å være på den positive siden, de gjør litt på grensehandel, de gjør litt på vrakpant og studentboliger. Jeg tror ni av ti ting vi finner i revidert budsjett er ting som vi selv foreslo i fjor høst. Så vi kan ikke gå rundt å være misfornøyd med det, sier han.

- Så du mener det er veldig mye Frp-politikk her?

- Ja, av de få endringene som de har så er det stort sett inspirert av oss. Så de endringene de gjør går i riktig retning, men de kommer alt for sent og litt for smått, mener Solvik-Olsen.

Han mener blant annet at regjeringen burde ha satset enda mer på studentboliger.

- Mer studentboliger ut i dagens markede hadde jo holdt prisnivået nede, for det hadde gjort noe med balansen. Bare 400 blir alt for lite, men for all del bedre enn ingenting, sier han.

Studentene tilgodeses med 100 millioner kroner ekstra til boliger i revidert nasjonalbudsjett.

- Hvor mange studentboliger vil Frp ha?

- Vi foreslo at man burde komme med 2000 studentboliger, altså 600 flere enn det regjeringen nå forslår. Sannsynligvis burde en ha kommet med både 3000 og 4000 flere. Da hadde du virkelig gjort noe med leiemarkedet som påvirker kjøpemarkedet, sier han.

Les også: 100 millioner ekstra til studentboliger

Solvik-Olsen sier dessuten følgende:

- Regjeringen sa på søndag at det er åpenbart tegn til en todeling i norsk økonomi. Det er bekymringsfullt, og derfor må du komme med skattelettelser, som denne regjeringen i utgangspunktet er i mot. Det viser hvor alvorlig det er. Men det er ingen tiltak i budsjettet som vil ha effekt nå, sier han, og legger til:

- Det viser igjen politikkens utfordring når en skal drive motkonjukturpolitikk, at du definerer et problem i dag men virkemidlene dine kommer først om ett, to eller tre år fram i tid. Skal det være noe poeng å drive motkonjukturpolitikk, så må du gjøre grep nå, påpeker Solvik-Olsen.

Venstre: - En trøtt regjering
KrFs Hans Olav Syversen og Venstres Borghild Tenden er også i Vandrehallen på Stortinget. De er enige med Sanner i at regjeringen mangler tydelige prioriteringer.

- Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2013 viser ingen vilje til å ta Norge videre. Budsjettet vitner om en trøtt regjering som har gått tom for ideer og som trenger avløsning, sier Tenden.

Venstre mener regjeringen ikke leverer noen plan for Norge, og savner blant annet satsing på lærere, gründere, kollektiv i byene og fattigdomsbekjempelse.

- Det er fortsatt 9000 ufaglærte i norsk skole. Med regjeringens tempo vil det ta neste 35 år før ale norske lærere har fått nødvendig videreutdanning. Likevel finnes det ikke en krone til flere kvalifiserte lærere i dette budsjettet, sier Venstres finanspolitiske talskvinne, og legger til:

- Vi ser tydelig at denne regjeringen ikke ønsker å prioritere kunnskap.

Hun viser til at forskningsbudsjettet kuttes, og at det verken bevilges en krone til økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler eller midler til nye stipendiatstillinger.

- Jens Stoltenberg har tidligere kommet med løfter om å bedre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende. Det løftet er dessverre ikke innfridd, sier Tenden.

Høyre vil satse på lærerne
Høyre sier de krever et løft for etter- og videreutdanning av lærere og økt satsing på næringsrettet forskning. De reagerer også på at regjeringen heller ikke denne gangen har prioritert rusbehandling og psykiatri.

Revidert nasjonalbudsjett viser at det fortsatt går bra i norsk økonomi, og at regjeringen har fått økt handlingsrom, påpeker Sanner.

- De siste årene har bare om lag halvparten av de lærerne som har søkt om etter- og videreutdanning fått dette. Regjeringen har heller ikke i Revidert nasjonalbudsjett prioritert lærerne. Vi har allerede klargjort at et kompetanseløft for lærere vil prioriteres dersom det blir regjeringsskifte til høsten. Høyre vil følge dette opp ved behandling av Revidert nasjonalbudsjett, sier Sanner.

Høyre vektlegger ogs¨at norsk økonomi og norske arbeidsplasser blir stadig mer avhengig av høy oljepris.

- Regjeringen har selv uttrykket bekymring over to-delingen av norsk næringsliv. Jeg hadde derfor forventet en sterkere satsing på næringsrettet forskning, sier Sanner.

Han mener regjeringen fortsetter å overse de svakeste pasientene. Høyre reagerer på at regjeringen heller ikke denne gangen har funnet rom til å løfte rusbehandling og bedre hjelp til personer med psykiske helseutfordringer.

- Høyre vil prioritere å utvide behandlingstilbudet til rusavhengige og bygge ut et godt allmenpsykologtilbud i kommunene, avslutter Sanner.

Fakta om revidert:

* Regjeringen bruker 28 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier, 125 milliarder kroner, eller 3,3 prosent av anslått kapital i oljefondet.
* Statsbudsjettets utgifter anslås til å vokse med 3,4 prosent reelt i år, mens den nominelle veksten i statsbudsjettets utgifter er på 6,5 prosent.
* Før jul la regjeringen opp til en vekst på 2,9 prosent i brutto nasjonalprodukt, nå anslås veksten til 2,6 prosent.
* Det foreslås 750 millioner kroner til en tiltakspakke for skogsektoren.
* Bevilgningene til Jernbaneverket øker med 329 millioner kroner.
* Det foreslås 416 millioner kroner ekstra til utgifter etter 22. juli-angrepene.
* Selskapsskatten senkes fra 28 prosent til 27 prosent.
* Den effektive skattesatsen heves for oljeselskapene.
* 70 millioner kroner ekstra bevilges for å få fortgang i IKT-arbeidet ved sykehusene.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken