Som Nettavisen var først til å melde torsdag, skal ingen enheter med tilgang på Stortingets systemer ha appene TikTok eller Telegram installert på seg.

Beslutningen kommer fra Stortingets presidentskap, og ble kjent gjennom en intern e-post fra Stortinget 10:15 torsdag.

«Beslutningen er begrunnet i anbefalingen som Justis- og beredskapsdepartementet mottok fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 20. mars, samt vurderinger foretatt av Stortingets administrasjon,» heter det i e-posten.

«Beslutningen har umiddelbar virkning. Dette innebærer at representanter og ansatte som har installert TikTok og Telegram på enheter med tilgang Stortingets systemer, bes om å avinstallere appene.»

– Beslutningen er i tråd med NSMs anbefaling. I tillegg har administrasjonen gjort egne vurderinger, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) i en pressemelding.

Venstres Grunde Almeland er glad for avgjørelsen.

– Jeg er veldig glad for at Stortingets presidentskap har fulgt opp Venstres anmodning fra starten av mars om at ansatte og representanter på Stortinget ikke bør ha TikTok på sine tjenestetelefoner, sier han og fortsetter: 

– TikTok er kinesisk eid, og kan bli pålagt å utlevere informasjon om sine brukere til kinesiske myndigheter. Det er veldig klart at en slik sikkerhetsutfordring gjør det vanskelig å rettferdiggjøre bruk av TikTok på tjenestetelefoner for folk som har jobber der de har tilgang på viktig informasjon.