Gå til sidens hovedinnhold

Strengere krav til NRK

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland stiller større krav til NRK. Blant annet må kanalen ha daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år og tekste alle programmer.

Generalforsamlingen i NRK vedtok i går å endre NRKs vedtekter. I de nye kravene skal NRKs samlede riksdekkende programtilbud både i radio og fjernsyn blant annet inneholde daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år, daglige sendinger for den samiske befolkning og jevnlige programmer for barn og unge på samisk.

Mer norsk musikk og teksting
Vedtektene krever også mer formidling og produksjon av norsk musikk. Minst 35 prosent av sendingene skal bestå av norsk musikk.

Også døve og hørselshemmede skal ivaretas bedre. NRK tar sikte på at samtlige programmer skal tekstes.

Eget regnskap
TV-kanalen må også utarbeide et eget regnskap. Innen utgangen av april skal et allmennkringkastingsregnskap redegjøre for selskapets programvirksomhet i det foregående år, relatert til de forpliktelser som er fastsatt.

Andre krav til NRK er at programtilbudet skal gjenspeile mangfoldet i norsk kulturliv, at formidling og produksjon av drama skal gjenspeile norsk språk, identitet og kultur og at sportssendingene favner bredden i norsk idrettsliv – herunder funksjonshemmedes idrettsutøvelse og store idrettsbegivenheter.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot