(SIDE2:) Studentboliger er et tilbud som gjør det billigere for studenter å bo under studietiden. I snitt sparer studenter 1.000 kroner i måneden på å bo i en studentbolig ovenfor en bolig på privatmarkedet.

Men Norsk Studentorganisasjon synes at tilbudet fortsatt er for lavt og mener regjeringen må ta grep.

- Altfor dårlig studentøkonomi

Ola Magnussen Rydje, leder for Norsk Studentorganisasjon, mener det handler om studentøkonomien.

- I dag er den altfor dårlig til at det skal være mulig å studere på heltid og få det kvalitetsutbyttet studenten og samfunnet investerer tid å penger i å få ut av studietiden sin, sier Magnussen Rydje.

Ifølge han er studiestøtten en sekundærinntekt for 94 prosent av alle studenter i Norge.

- Det sier alt om hvor lav den sytten er og hvor stort behovet er for å øke den mer enn det regjeringen la opp til i 2014. Enten så jobber studentene veldig mye, som er problematisk for studiekvaliteten, eller så får de mye hjelp hjemmefra. Det går på tvers av prinsippet om lik rett og lik mulighet til å utdanning, sier Magnussen Rydje.

Må legge inn flere boliger i budsjettet

Høyre og Fremskrittspartiets valgløfte var å bygge mellom 2-3.000 studentboliger i året. I budsjettet står det nå oppført at de skal bygge 1.300 studentboliger i året. Dette synes Magnussen Rydje er for lite.

LES MER: - Her er det dyrest og billigst å bo for studenter

- Jeg må først skryte litt av den nye regjeringen som har gjort rammevilkårene for bygging bedre, noe vi har etterlyst lenge og som er svært viktig. Men at det fortsatte bare er 1.300 boliger som står i budsjettet må vi gjøre noe med.

I det reviderte statsbudsjettet som kommer i mai har Solberg-regjeringen mulighet til å gjøre noe med dette.

- Der må det komme opp i så mange boliger at vi nærmer oss 3.000. Som et minimum kan vi ha 2.000 studentboliger, som er det laveste felles antallet Høyre, Frp, KrF og Venstre stilte til valg på, sier Magnussen Rydje.

LES OGSÅ:

Her er de mest populære studiene
Slik får du studert i utlandet
Her er Norges beste arbeidsplasser
Visste du dette om studielånet?
Oslo har best studentmiljø

Rett til utdanning for alle

Magnussen Rydje forteller at 6 av 10 studenter ikke har lik mulighet til å fullføre en utdanning fordi de ikke har mulighet til å delta like mye som de som får støtte hjemmefra.

Det finnes to virkemidler for å bedre studiekvaliteten.

- Det ene er å vedta forslaget om elleve måneder studiestøtte. Det er det et overveldende flertall for på Stortinget. Det andre er å bygge studentboliger. Leiemarkedet gjør at studentene har trang økonomi. Studenter har ikke et utpreget stort forbruk, og bruker faktisk for eksempel mindre penger på alkohol enn resten av befolkningen i snitt, men de bruker mye på bo, sier Magnussen Rydje.

- Hvis man hjelper til med studentboliger sørger man for lik rett til utdanning for alle. Det trekker også ned prisene på det private boligmarkedet. På landsbasis er studentboliger i snitt 1.000 kroner billigere enn det vanlige markedet. Det er mye billigere.

- Regjeringen må ta sin del av regningen

Studentsamskipnadene har tatt på seg det operative ansvaret for velferden til studentene. De har en del helsetilbud, treningstilbud og lignende. Dette må også finansieres.

- I dag finansieres dette gjennom hovedsakelig semesteravgiften, men det finansieres også gjennom boligene. Noen steder tar man noen kroner ekstra av studentboligleien til dette. Poenget er at den investeringen regjeringen tar i studentboligene da også bidrar til å øke mer av studentvelferden. Langsiktig er dette en fantastisk god investering av staten, sier Magnussen Rydje.

Staten bidrar i dag med 35 prosent, mens resten driftes av studentene.

- Vi er fornøyd med at det er et spleiselag, men regjeringen må på banen og ta sin del av regningen for 3000 studentboliger i året.

Nettavisen skrev tidligere om de enorme forskjellene i prisene på studentboligene, selv om målet er å gjøre det så billig som mulig.

- Studentboligprisene har mye med hva det koster å bygge de. Målet er å gjøre det så billig som mulig å bo der. Hvis en studentsamskipnad eier tomten eller man får den fra kommunen går husleien ned. Det må også være opp til hver enkelt studentsamskipnad å bestemme prisene, sier Magnussen Rydje.