(YEYE): 15. april går fristen for å søke seg til universiteter og høyskoler ut, og mange er usikre på hva de skal velge - både av studier og utdanningssted. Men en undersøkelse om foretatt blant over 5.000 studenter være til god hjelp for tvilerne.

Pengekåte oljestudenter
I forrige måned nådde oljeprisen et rekordhøyt nivå, og forbruket av olje og gass øker på verdensbasis. Her hjemme har olje- og gassindustrien blitt svært så lukrativ, og det viser også årets studentundersøkelse. Drøye ti prosent av studentene som studerer petroleumsfag oppgir gode lønnsutsikter som hovedgrunnen til at de valgte denne studieretningen.

Datanerder med vennetrøbbel
Det sosiale er en vel så viktig del av studielivet som selve studiene, men ikke alle skaffer seg venner like lett. ifølge undersøkelsen får informatikk-, it- og datastudentene oppgir at de har størst problemer med å skaffe seg venner blant medstudentene.

Dersom venner er det viktigste, viser undersøkelsen at du bør studere marin teknikk. Også industriell design og nanoteknologi er fag hvor studentene melder om gode muligheter for å skaffe seg venner.

Stavangerstudenter får jobb
Om det først og fremst er en jobb du vil ha, er Universitetet i Stavanger et særdeles godt alternativ. Ifølge Studentundersøkelsen 2008 er det stavangerstudentene som får flest jobbtilbud. Blant studentorganisasjonen Teknas medlemmer svarer drøyt ni prosent at de har fått over seks jobbtilbud i løpet av studiene. Også studentene ved høyskolene i Hedmark og Telemark gjør det bra på jobbmarkedet.

Like store sjanser for å skaffe seg jobb, får man derimot ikke studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Bare knappe to prosent av Tekna-studentene og en prosent av Nito-studentene ved NTNU har fått flere enn seks tilbud om jobb.

Flittige studenter i nord
Tre av fire studenter ved NTNU og Høgskolen i Narvik bruker 31 timer eller mer på studiene hver uke, skriver Teknisk Ukeblad. Men Nito-studentene ved Høgskolen i Hedmark bruker derimot langt nær så mange timer på studiene. Bare 9,6 timer bruker Hedmark-studentene på studiene ukentlig.

Delt førsteplass for teknologistudier
I mange år har NTNU blitt ansett som landets beste sted å ta teknologiutdanning, men nå er Universitetet i Oslo på fremmarsj. I undersøkelsen sier studentene at teknologiutdanningen ved Universitetet i Oslo er like god som den samme utdanningen ved NTNU.

SIste fra Yeye: Gå til forsiden her