(YEYE): Hvorfor ikke gjøre begge deler? Det er nemlig mange muligheter når det gjelder studier i utlandet! Og virker det skremmende med et nytt land, fremmed språk og annen kultur, så ikke fortvil – det finnes flere muligheter for å studere med norsk som undervisningsspråk.

Alt du trenger er reiselyst og generell studiekompetanse.

Exphil og exfac
Høsten 2003 ble den såkalte kvalitetesreformen innført ved alle norske høyskoler og universiteter. Det ble innført studieprogrammer med tre og fem års varighet, Bachelorgrad (tre år/180 studiepoeng) og Mastergrad (fem år/300 studiepoeng). Og da man før måtte ta ex.phil og ex.fac før man startet på studieprogrammene, så ble dette nå integrert i studiene.

Det vanligste er å ta ex.phil og ex.fac i løpet av det første studieåret, samtidig med undervisningen faget består av.

Studenter som velger å ex.phil og ex.fac i utlandet får fritak for dette når de begynner på Bachelorgraden, og med dette flere fordeler. Blant annet så slipper man å starte studenttilværelsen med et fullpakket program, og man vil få bedre tid til å konsentrere seg om de andre fagene.

Dette er både en spennende og skånsom måte å introduseres for høyere utdanning på.

Og ikke minst så blir det behagelig nok kombinert med spennende og eksotiske omgivelser og opplevelser.

Les også:Opplev verden som student

Mulighetene er mange
Er du nettopp ferdig med videregående og lurer litt på hva du skal gjøre videre, så kan ex.phil og ex.fac være nettopp tingen for deg.

Det finnes flere spennende steder å dra. Brasil, Mexico, Bali, Hellas, Spania, Italia. Og du får norske forelesere, norske medstudenter og norsk eksamen, men du slipper norske priser, norsk klima og de samme gamle omgivelsene.

Ex.phil og ex.fac tilbys i flere land og av en rekke studiesentre:

Gateway College
Kulturakademiet
GOstudy
Universitetet i Agder

Studieopplegget
Kursene varer ca. 12 uker og det er opptak pr. semester. All undervisning foregår på norsk og holdes av norske forelesere med god erfaring. Selve studiet er intensivt, og det er pliktig oppmøte på forelesningene. Pensum er det samme som hvis du skulle tatt kurset ved Universitetet i Oslo. For mer informasjon om pensum, les mer på UIO sine nettsider: www.uio.no.

Alle som ønsker å studere ex.phil og ex.fac må ha generell studiekompetanse. Det lønner seg også å søke tidlig, da de fleste studiesentrene har rullerende opptak og tar inn til det blir fullt. Som regel foregår opptaket i løpet av halvåret før semesteret begynner.

Eksamen avlegges ved UIO, og det er som regel en uke mellom hver eksamen. Man kommer hjem i god tid før eksamen, slik at man har tid til å forberede seg litt hjemme også.

Finansiering
Man får kun 2/3 lån- og stipendstøtte av Lånekassen, dette fordi at ex.phil og ex.fac ikke lenger utgjør et fullt semester, men 20 studiepoeng (30 poeng utgjør et semester). Og siden man tar eksamen ved UIO, regnes man ikke som utenlandsstudent.

Alt som har med Lånekassen å gjøre har dere selv ansvar for. Få mer informasjon på Lånekassens nettside www.lanekassen.no.

Kilde: Studenttorget.no og Gostudy.no

Gå til yeye forsiden her