Veksten i den norske økonomien var skuffende og det åpner opp for at renten ikke blir satt opp like raskt som antatt.

NA24 - din næringslivsavis

Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge steg med 0,5 prosent i tredje kvartal. Det er svakere enn hva økonomene hadde forventet, men helt på linje med hva Norges Bank har lagt til grunn. Likevel kan det drøye til neste gang Norges Bank setter opp renten.

Tror på utsatt rentehopp
Nordea ventet at bruttonasjonalproduktet ville vise en vekst på 1 prosent. Nå tror banken at det forventede rentehoppet kan bli utsatt med et par måneder. Når sentralstyret i Norges Bank møtes i desember har flere økonomer lagt til grunn at styringsrenten vil bli hevet.

Under møtet i oktober ble styringsrenten hevet med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent, men etter dagens tall tror Nordea at en eventuell renteoppgang vil først komme til neste år.

- Alt i alt veldig på linje med Norges Banks syn. Hvis noe, er det på den svake siden på grunn av et større fall enn forventet i sysselsettingen. Dagens tall styrker vår tro på at Norge Bank vil øke i februar og ikke i desember, skriver seniorøkonom Erik Bruce i Nordea i en kommentar.

Avventede til veksten
- Avviket i veksten i Fastlandet på 0,5 prosent kvartal for kvartal fra vårt anslag og konsensus på 0,7 prosent er for lite til å legge mye vekt på. Mer interessant, eller rettere sagt skremmende, er detaljene som viser stupende investeringer inkludert, petroleumsinvesteringer. Vi vil vurdere mulig nedjustering av vårt anslag for oljeinvesteringer, som klart vil innvirke på vårt totale vekstanslag, skriver økonomene i Handelsbanken.

De vil likevel ikke konkludere helt på dette tidspunktet.

Les mer: Veksten i Norge skuffer

Handelsbanken viser til at bruttoinvesteringer I fast kapital falt med 4,8 prosent i løpet av kvartalet og at dette overveier den positive overraskelsen fra handelen.

Sterkere nedgang
Hos DnB Nor Markets hadde forventet at bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge ville stige med 1,1 prosent.

- Vi hadde ventet et videre fall i fastlandsbedriftenes investeringer, men nedgangen ble sterkere enn lagt til grunn, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar.

Både Handelsbanken og DnB Nor Markets trekker frem at nedbygging av lager med statistisk feil i tallene trakk ned BNP.

Ikke ute av nedgangskonjunkturen
- Samlet var tallene omtrent som Norges Bank la til grunn i oktober. Det er derfor ikke grunn til å vente at tallene vil endre Norges Banks oppfatning av rentebanen. Fortsatt viser tallene at bedriftenes etterspørsel svekkes, men motvirkes av økt etterspørsel fra husholdningene og offentlig sektor, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets.

Det var også små markedsreaksjoner på tallene fra SSB, men umiddelbart etter svekket kronen seg minimalt.

- Dessuten har eksportbedriftene gjort det godt i tredje kvartal, men utsiktene for flere av disse bedriftene er svake. Alt i alt viser tallene etter vår mening at BNP igjen stiger, men at veksten er svakere enn normalt og at vi dermed ikke er ute av nedgangskonjunkturen, skriver Aamdal.