Det er knyttet stor spenning til utfallet av onsdagens rentemøte i Norges Bank.

Flertallet venter uendret
De fleste makroøkonomene venter ingen renteheving fra sentralbanken før februar neste år, men påpeker at det er en viss sannsynlighet for at det likevel kan komme en økning i styringsrenten allerede onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg venter 10 av 12 analytikere at Norges Bank hever i februar fremfor desember.

Gevinstsikring
Tirsdag mister kronen terreng mot flere valutaer.

For en euro må du betale 8,47 kroner, mens en dollar koster 5,83 kroner, etter en svekkelse på om lag 1 prosent tirsdag. Ifølge analytikere Marketwatch skyldes kronesvekkelsen at markedsaktørene sikrer gevinst i forkant av rentebeslutningen fra Gjedrem & co.

-50/50 sannsynlighet
Økonomene i Nordea Markets tror sentralbanksjef Gjedrem vil utsette renteheving denne gang.

– I den pengepolitiske rapporten som kom i oktober indikerte Norges Bank en renteøkning på i gjennomsnitt hvert annet rentemøte det nærmeste halve året, men anga at det var en 50/50 sannsynlighet for om neste økning kommer i desember eller i februar, skriver seniorøkonom Erik Bruce.

Nøytrale tall
Han legger til at de tolket det slik at nøkkeltallene som skulle komme etter den pengepolitiske rapporten måtte lene seg i sterkere retning enn ventet for at banken skal falle ned på en økning alt i desember.

– I sum har de norske tallene vært omtrent nøytrale, noe vi mener peker i retning av en februarøkning. Etter fredagens relativt svake rapport fra regionalt nettverk har sannsynligheten for en økning til onsdag avtatt ytterligere. Så trolig uendret rente onsdag, men trolig økning i februar, er Bruces spådom.

Industrien
Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets venter heller ingen endringer fra Norges Bank nå.

Økonomen påpeker at de norske tallene stort sett har vært i tråd med Norges Banks vurderinger, men at svake tall for den oljerelaterte industrien kanskje kan trekke i retning av en utsettelse av heving.

– Tallene fra det regionale nettverket viste kun en forsiktig bedring. Blant oljeleverandørene og i bygg/anlegg er man bekymret for ordreinngangen. I andre næringer er det utsikter til moderat vekst, ifølge Norges Bank. Etter vår vurdering var undersøkelsen litt på den svake siden og problemene for leverandørene til petroleumsnæringen blir stadig tydeligere. Samlet sett virker det fornuftig av Norges Bank å avvente med en renteøkning til februar, mener DnB Nor-økonomen.

Først ute
Norge var det første landet i Europa som hevet styringsrenten etter finanskrisen. Den økningen kom 28. oktober, da styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

Beslutningen fra Norges Banks rentemøte offentliggjøres onsdag klokken 14.