Norges Bank kommer til å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent i dag.

Det mener de fleste økonomene nyhetsbyrået Bloomberg har vært i kontakt med i forkant av desembermøtet i hovedstyret i sentralbanken. Ifølge undersøkelsen tror 11 av 13 analytikere at Norges Bank hever i februar fremfor desember.

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN

De mener at sentralbanksjef Svein Gjedrem først og fremst må ta hensyn til svakere utsikter for industrien.

- Et dilemma
Makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets venter ingen økning i dag. Han påpeker imidlertid at Norges Bank står overfor et dilemma.

- En sterk innenlandsk økonomi taler for renteoppgang. På den andre siden sliter eksportrettet industri med lave ordre fra og med andre halvdel av neste år, sterk krone og fortsatt lav internasjonal etterspørsel. Dette taler for å utsette renteoppgangen, mener Syed.

Dårlige nyheter
Han mener også at Norges Banks kommunikasjon den siste tiden synes å vektlegge det siste i stor grad.

- De siste månedene har det i tillegg kommet ytterligere dårlige nyheter fra industrisektoren. Dette kombinert med heller ikke så oppmuntrende tall for investeringsundersøkelsen for olje og gass, er hovedgrunnen til at vi tror Norges Bank ikke vil heve renten i dag, skriver økonomen.

Handelsbanken mener, i likhet med flertallet av økonomene, at styringsrenten til Norges Bank om 12 måneder vil være på 2,5 prosent.

- 50/50 sannsynlighet
Økonomene i Nordea Markets tror også sentralbanksjef Gjedrem vil utsette renteheving denne gang.

- I den pengepolitiske rapporten som kom i oktober indikerte Norges Bank en renteøkning på i gjennomsnitt hvert annet rentemøte det nærmeste halve året, men anga at det var en 50/50 sannsynlighet for om neste økning kommer i desember eller i februar, skriver seniorøkonom Erik Bruce.

Nøytrale tall
Han legger til at de tolket det slik at nøkkeltallene som skulle komme etter den pengepolitiske rapporten måtte lene seg i sterkere retning enn ventet for at banken skal falle ned på en økning alt i desember.

- I sum har de norske tallene vært omtrent nøytrale, noe vi mener peker i retning av en februarøkning. Etter fredagens relativt svake rapport fra regionalt nettverk har sannsynligheten for en økning til onsdag avtatt ytterligere. Så trolig uendret rente onsdag, men trolig økning i februar, er Bruces spådom.

Neppe store utslag
Nordea tror at dersom det går som de tror med det norske rentemøtet vil det neppe få så store utslag i markedet siden oppfatningen deles av de fleste av markedsaktørene.

- Det kan også se ut til at utenlandske banker har bygget ned sine kroneposisjoner en del i det siste, slik at det store panikksalget på en eventuell skuffelse virker lite trolig.

Beslutningen fra rentemøtet til Norges Bank offentliggjøres klokken 14.

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN