I dag besluttet Norges bank å senke styringsrenten til 0,75 prosent, noe som er historisk lavt.

Les bakgrunnen her: Norges Bank kutter til historisk lav rente

- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen om grunnen til beslutningen.

Det bekymrer Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF):

- Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at dagens rentenedsettelse vil være med på å fyre opp under den langvarige og sterke boligprisveksten som har preget boligmarkedet i områder med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier han i en pressemelding.

Det klart rett etter rentebeslutningen at storbanken Nordea kutter styringsrenten med 0,25 prosent til 0,75 prosent.

- Vi må regne med at det synkende rentenivået vil stimulere til fortsatt vekst i husholdningenes låneopptak som allerede er på et rekordhøyt nivå. Dermed øker risikoen for at flere pådrar seg en gjeldsbelastning som de på sikt vil misligholde.

- Kommer vi i en situasjon med økt ledighet og mange av den grunn må selge samtidig, kan vi få et brått omslag i boligmarkedet.

Den norske kronen svekkes kraftig mot dollar til 8,38 fra 8,26 kroner. En euro koster nå 9,39 kroner mot 9,26 kroner før rentebeslutningen klokken 10.

Les også: Kraftig kronefall etter renteoverraskelse

Følg Norges Banks pressekonferanse fra klokken 10.30 her: