Gå til sidens hovedinnhold

Bankene får skylden for rentehoppet

Har vært for gavmilde. Nå kommer regningen.

Onsdag ble det klart at Norges Bank overraskende hever styringsrenten med 0,25 prosent til 1,75 prosent.

- Norges Banks avgjørelse om å heve styringsrenten med 25 basispunkter var ganske overraskende, skriver økonomene i Handelsbanken til melding til sine kunder

De trekker også frem at hovedbegrunnelsen ser ut til å være at styringsrenten har hatt en begrenset innvirkning på bankenes utlånsrente. Bankene og DnB Nor spesielt har ikke hevet boligrenten etter det forrige løftet fra sentralbanken. Høy konkurranse og lave renter i pengemarkedet ser ut til å være begrunnelsen.

Les mer her: Rentesjokk fra Gjedrem

Dropper rentehopp i februar
Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad hos Norges Bank sier at det ikke blir rentehopp i februar, etter desemberløftet. På pressekonferansen onsdag sa Qviqstad at renteprognosen til Norges Bank tilsier at renten vil ligge på 1,75 prosent i mars. Det innebærer at de ikke øker renten i februar, med denne renteprognosen.

Det er videre klart at sentralbanken ser en rente på vel to prosent til sommeren.

På linje med bankøkonomene
Bankøkonomene ble tatt skikkelig på sengen onsdag. Men de tror heller ikke på renteheving i februar.

- Antatt at bankene (DnB Nor spesielt) nå følger etter, venter vi ikke noen ny tilstramming 3. februar. Vi ser ingen indikasjoner på noen endring i Norges Banks renteutsikter, skriver Handelsbanken.

Økonomene til DnB Nor tror heller ikke på renteheving i februar.

- På forhånd var det noe usikkerhet knyttet til beslutningen, da sentralbankens rentebane fra oktober tilsa en liten sannsynlighetsovervekt for heving i februar. Etter dagens beslutning fra Norges Bank synes det derimot rimelig sikkert at renten ikke heves i februar. I sentralbankens rentebane ligger det nå omtrent en 50 prosents sannsynlighet for heving i mars. Vi anser også dette som rimelig sannsynlig.

Kronen opp
Rentehevingen førte umiddelbart til at kronen steg, mens børsen falt litt tilbake.

Kronen styrket seg umiddelbart fem øre. Mars FRA har steget rundt 10 punkter, mens de nærmeste to årene er FRAene opp 5 punkter, skriver DnB i en melding til sine kunder.

Handelsbanken legger vekt på at de andre begrunnelsene for å heve renten ikke er nye og ikke er noen god forklaring på overraskelsen.

Kommentarer til denne saken