Gå til sidens hovedinnhold

Rentesjokk fra Gjedrem

Sentralbanken tar økonomene på sengen.

Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1,5 prosent til 1,75 prosent.

Dette var overraskende og slett ikke som økonomene ventet.

Vurderte rentero
Ifølge en undersøkelse foretatt av Bloomberg ventet 11 av 13 analytikere at Norges Bank heller ville heve renten i februar fremfor desember. Men det viste seg altså å være feil.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, og prisveksten er nær 2,5 prosent. Det er igjen vekst i USA og i de fleste land i Europa. Aktiviteten fortsetter å øke i Asia. Samlet har oppgangen ute og hjemme som ventet fått bedre feste, og utsiktene for neste år synes mindre usikre. Derfor har vi valgt å øke renten nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Det kommer frem at Norges Bank var i tvil om de skulle heve renten eller ikke. Siden rentenivået er så lavt har sørget for at renten nå ble satt opp. Økningen i boligprisen og høy forbruk sørger for at Norges Bank finner gode nok unnskyldninger til å heve renten. I tillegg har den lave arbeidsledigheten spilt inn. Bedringen i den internasjonale økonomien har også gjort at renten nå kan settes opp.

Det som talte mot å sette opp renten er muligheten for at bedrifts- og oljeinvesteringene kan falle noe mer enn ventet. Usikkerhet rundt utviklingen i verdensøkonomien og da særlig for land med høy statsgjeld var noe annet som Norges Bank la vekt på.

- Hovedstyret vurderte som et alternativ å holde renten uendret, men renten er lav og økningen i styringsrenten i oktober har gitt begrenset utslag i bankenes utlånsrenter. Etter en samlet vurdering har hovedstyret valgt å øke renten ved dette møtet. Vi holder fast ved at renten bør ligge i intervallet 1,25- 2,25 fram til slutten av mars, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Svensk rentestillstand
Onsdag morgen valgte den svenske sentralbanken Riksbanken å holde renten uendret på 0,25 prosent. Dette var helt i tråd med hva økonomene hadde ventet på forhånd. Spenningen i forkant av det svenske rentemøtet var om det kom signaler om når renten eventuelt kan bli satt opp.

Her opprettholdt Riksbanken sine tidligere signaler om at en eventuell renteoppgang kommer først til neste høst.

Les mer. Rentero for søta bror

Onsdag kveld norsk tid kommer rentedommen fra den amerikanske sentralabanken. Her er det ventet at sentralbanken Federal Reserve ikke foretar seg noe. Det som er spennende er hva som skjer med utsiktene til den amerikanske sentralbanken både når det gjelder rentenivået og tiltakspakkene som skal sørge for kredittflyt i markedene.

Kommentarer til denne saken