Gå til sidens hovedinnhold

Styrket forbrukertillit

Forbrukertilliten i USA steg mer enn ventet.

Forbrukertillitsindeksen havnet i september på 59,8 poeng. Det viser tall fra Conference Board.

NA24 - din næringslivsavis

Det er en oppjustering sammenlignet med hvordan tilliten lå i august. Da endte forbrukertilliten på 58,5 viser en revidering.

Økonomene hadde ventet at forbrukertillitsindeksen skulle komme inn på 55 poeng, ifølge Dow Jones.

Delindeksen som måler den nåværende situasjonen viser en nedgang til 58,8 fra 65 i august, mens målingen på forventningene viser en bedret tillit til 60,5 fra 54,1 poeng.

Consumer confidence/Consumer sentiment - USA

Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.

Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.

En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.

Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.

Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken