Gå til sidens hovedinnhold

Sudbø tok kolleger i skole

I 2002 kritiserte Jon Sudbø to andre fagpersoner for slett metodebruk. Nå er han selv avslørt for å fabrikkere data.

- Haha, dette hadde jeg glemt. Jo da, det er riktig at vi skrev en artikkel som Sudbø hadde innvendinger mot, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til TV 2 Nettavisen.

I 2001 skrev han og forsker Pernille Harg ved Statens Legemiddelverk i en artikkel i norske Tidskriftet, basert på en artikkel i den amerikanske legeforeningens velrenommerte tidsskrift JAMA, at de nye magevennlige smertestillende – såkalte selektive COX-2-hemmere (coxiber) - gir risiko for hjerte- og karkomplikasjoner.

COX-2-hemmerne ble lansert som bivirkningsfrie av produsentene.

Modererte farene
De to største produsentene av disse legemidlene er de farmasøytiske gigantene MSD og Pfizer. Pfizer har ved minst en anledning støttet Jon Sudbøs forskning.

I en artikkel i Den norske lægeforenings Tidsskrift, Tidsskriftet, i 2002 svarer kreft- og smertestillende-spesialisten Jon Sudbø på Hargs og Madsens advarsel, og modererer farene kraftig.

Det fins grunn til å være på vakt, var alt Sudbø ville gå med på.

Kritiserte for slett metode
Jon Sudbø kritiserer spesielt Harg og Madsen for selve metodebruken:

«Å sammenlikne behandlingsgruppene i CLASS-studien (5) og VIGOR-studien (6) med placebogruppene i fire andre studier, hvor sammensetning av pasienter og endepunkter er forskjellig, kan neppe forsvares fra et statistisk synspunkt», heter det blant annet i den juksmistenkte legen og forskerens artikkel.

- Vi mente at de kunne gi risiko for hjerte og karsykdommer. Senere har det vist seg at vi hadde helt rett i den advarselen den gangen, påpeker Madsen.

I 2004 ble MSD-preparatet Vioxx trukket fra markedet, og i fjor ble det lagt restriksjoner på bruken av Pfizers Celebra.

- Vanlig med dobbeltroller
Om Sudbøs mulige dobbelrolle, sier medforfatter Pernille Harg til TV 2 Nettavisen:

- Det er ikke uvanlig i denne bransjen, det kan jeg si. Mange leger er involvert i forskning med industrien, og må ha anledning til å uttrykke sin mening. Det gjør jo vi også. Og jeg synes ikke jeg kan trekke noen konkret konklusjon med hensyn til Sudbø spesielt.

Pfizer har etter avsløringen av Jon Sudbøs fusk med grunnlagsmateriale til forskning han har fått publisert om vanlige legemidlers forebyggende virkning på kreft, trukket all støtte til nordmannens forskning.

- I dag er jo Sudbøs innvendinger en kuriositet, og litt morsomt, mener Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk.

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken