Gå til sidens hovedinnhold

- Suksessen må fortsette

Her Giskes plan for norsk film i fremtiden.

Kultuminister Trond Giske vil styrke filmproduksjon og lage ett norsk filminstitutt.

- Filmsatsingen er en viktig del av kulturløftet, sier kulturminister Trond Giske.

Fredag la regjeringen frem planene for norsk film.

NA24 - din næringslivsavis

- Dette er den største og bredeste gjennomgangen av norsk film siden 1980-tallet. Det legges opp til en offensiv satsing på norsk film. Filmsatsingen er en viktig del av kulturløftet, sier kulturminister Trond Giske i en pressemelding.

Regjeringen har i dag lagt fram stortingsmelding nr. 22 «Veiviseren for det norske filmløftet».

- Norsk film har opplevd suksess de siste årene både i antall produserte filmer og når det gjelder publikumstall. Denne satsingen må fortsette, sier kulturminister Trond Giske.

25 langfilmer i året
Målene i meldingen er styrket produksjon, solid publikumsoppslutning, kvalitet og mangfold. Det skal produseres gjennomsnittlig 25 langfilmer per år hvorav fem barnefilmer og fem dokumentarfilmer. Videre settes det som mål at norske filmer skal ha 25 prosent av kinobesøket og 15 prosent av dvd- og klikkefilmmarkedet.

Samtidig foreslås det at Norsk filminstitutt, Norsk filmfond og Norsk filmutvikling blir ett filminstitutt. Også oppgavene til den nasjonale filmkommisjonen skal legges her.

Regjeringen mener det vil gi grunnlag for å drive en helhetlig filmpolitikk.

Regjeringen mener også at arbeidet med barn og unge bør styrkes og koordineres bedre, og hovedansvaret foreslås lagt til FILM&KINO. Ansvaret for arkivering og restaurering av film bør samles i Nasjonalbiblioteket. Samtidig skal filminstituttets arbeid med forskning og formidling styrkes.

Billettstøtten beholdes og nye støtteordninger innføres.

Nye støtteordninger
Det skal vurderes endringer i satser, beregningsgrunnlag og tilbakebetalingsordninger i løpet av høsten 2007:

- Det foreslås en ny ordning med pakkefinansiering til produksjon av film for å bidra til et sterkere produksjonsmiljø.
- Tilskudd til talentutvikling skal samles i en ordning.
- Det er et klart mål å øke eksporten av norsk film til utlandet og staten skal bistå produsentene i dette arbeidet bl.a. gjennom særskilt tilskudd til lansering i utlandet.
- Departementet tar sikte på å innføre en prøveordning med tilskudd til utenlandske filmproduksjoner i Norge.
- Det foreslås også å innføre en innkjøpsordning for norske filmer til bibliotekene.

Alle kinoer skal digitaliseres innen noen få år.

Likestilling
Regjeringen vil ha likestilling, også innen filmpolitikk. Iløpet av 2010 skal 40 prosent av nøkkelposisjonene innen filmproduksjon være kvinner.

Departementet vil etablere mekanismer som innebærer at prosjekter som prioriterer kvinner gis prioritet ved tildeling av tilskudd. Departementet innfører kvoteringstiltak hvis det ikke virker.

Les hele meldingen her.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka