Gå til sidens hovedinnhold

Solstad ser negativ utvikling

Supplyrederiet forventer at det svake supplymarkedet vil tynge i vinter.

Det går frem av rapporten supplyrederiet Solstad Offshore ASA har lagt frem for tredje kvartal. Rapporten for øvrig viser et hopp i inntekter og resultater som følge av at det er det første hele kvartalet etter innlemmelsen av haltparten av flåten fra rederiet REM Offshore.

Spår et svakt år
- Lavere aktivitet kombinert med levering av mange nybygg, resulterte i et svakt spotmarked i Nordsjøen for offshore service skip i tredje kvartal. Av samme grunner forventes det ikke noen bedring for gjenværende del av 2009m skriver Solstad Offshore om utviklingen fremover.

Selskapet forventer også at markedet i 2010 vil være svakt, men forventer at dagens dagrater som er på nivå med driftsutgiftene samt lav utnyttelsesgrad, vil innebære at skip legges i opplag.

- Dette forventes å ville omfatte alle typer skip, men trolig flest PSV-er. Ratenivået for lengre kontrakter world-wide er også svekket, skriver styret.

Et lyspunkt er at finanskrisen har medført stopp i kontraheringen av nye supplyskip, men fortsatt er ordrebøkene store, og disse forventes å påvirke markedsbalansen negativt. Rederiet har besluttet å sende to fartøyer i opplag på grunn av det vanskelige markedet, et konstruksjonsfartøy og et ankerhåndteringsfartøy. Kontraktsdekningen i fjerde kvartal er 63 prosent, mens det foreløpig ligger på 53 prosent for 2010 før opsjoner.

Løftet av REM
Når det gjelder regnskapet så er det positivt påvirket av overtagelsen av halvparten av REM Offshores flåte i begynnelsen av andre kvartal. Dette bidro sammen med et lavt antall dokkinger til å heve driftsinntektene fra 586 millioner kroner i tredje kvartal 2008 til 702 millioner i årets tredje kvartal.

Driftsresultatet endte på 195 millioner kroner, ned fra 297 millioner i samme periode i fjor.

- Driftskostnader i 3. kvartal 2008 inkluderer en inntektsføring av en avsetning for forventet merkostnad knyttet til to langsiktige leasingavtaler. Da forutsetningen for merkostnaden ikke lenger var tilstede, ble avsetningen, netto 108 millioner kroner, reversert.

Resultat før skatt og urealiserte valutaposter endte på 249 millioner dollar, mot 213 millioner i tredje kvartal 2008.

Kommentarer til denne saken