Gå til sidens hovedinnhold

Sure druider saksøkte losje

Fire druider aksepterte ikke å bli kastet på hode ut av ordenen. Det førte til offentlig innsyn i den hemmelige sirkelen.

(iBergen.no) Nå har Gulating lagmannsrett sendt den betente saken rett tilbake til Bergen tingrett.

- Brøt reglene
De fire tidligere druidene saksøkte Den Norske Druideorden FGDO i fjor sommer, da de ble eksludert fra losjen i Bergen. Ifølge ledelsen i ordenen hadde medlemmene brutt med interne regler og grunntanker. Etter flere irettesettelses-møter i en årelang konflikt, ble druidene kastet på hodet ut.

«De fortsatte å opptre i strid med ordenens grunnleggende regler og lære ved å skape uenighet og strid mellom grunnlosjene i Bergen. Vedtakene er fattet i tråd med den hierarkiske oppbygging som Druideordenen har og de fullmakter ordenens øverste leder Riks Stor Edel Erk har.» forklarer ordenen i sin argumentasjon overfor lagmannsretten.

Ordenen vil imidlertid ikke belyse konflikten ytterligere for retten, av hensyn til tauhetsløftet medlemmene gir ved innlemming i ordenen.

- Vi er uviktige
Da saken først ble bragt inn for rettssystemet, ønsket losjen den avvist fordi lederne selv mente organisasjonen var uviktig og ubetydelig.

«Kjæremotpartene stilles ikke utenfor sosiale eller samfunnsmessig viktige institusjoner ved eksklusjon.» var argumentasjonen for at saken ikke hørte hjemme i rettssalen. Druide-lederne fikk gehør for at ekskluderingen hadde manglende rettslig interesse, og saken ble avvist i tingretten. Men de var ikke tilfreds med at de også måtte dekke sine egne utgifter i forbindelse med saken, og klaget den videre til neste rettsinstans.

Dermed åpnet de også for muligheten til at allmennheten fikk en unik sniktitt inn i den mystifiserte og lukkede druide-sirkelen, og ikke minst den betente internstriden.

Meldte seg ut i protest
I motsvaret fra de ekskluderte medlemmene lettes det noe på sløret om hva konflikten dreier seg om. Der kommer det fram at ordenen kastet medlemmene ut, trass i at flere av dem grunnla losjen i Bergen. Utestengelsen innebar at de fire mistet store deler av deres sosiale nettverk og fikk begrenset muligheten for å opptas som medlem i andre losjer.

Eksklusjonen skal ha ført til store interne stridigheter og flere medlemmer har meldt seg ut i protest mot ledelsens håndtering av saken.

Behandles på nytt
Lagmannsretten tok ikke stilling til konflikten som ble avvist i tingretten, men holdt seg til spørsmålet om hvorvidt de to motstanderne skulle få dekket sine saksomkostninger. Etter å ha kommet fram til at lovanvendelsen var feil, sendte lagretten saken tilbake til tingretten for nye behandling.

Dermed vil den interne striden fra det lukkede samfunnet igjen bli et offentlig anliggende. Når saken skal behandles på nytt er ennå ikke avklart.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg