Gå til sidens hovedinnhold

Svak detaljhandel i USA

Veksten i den amerikanske detaljhandelen var svakere enn ventet i august, etter forventningere til at skattekutt og lav rente ville gi kraftig vekst

Detaljhandelen i USA steg i USA med 0,6 prosent, mens markedet i snitt ventet 1,6 prosent, ifølge Briefing.com.Utenom biler økte detaljhandelen i august med 0,7 prosent, mens det i snitt var ventet 0,8 prosent.Det var ventet en solid oppgang på grunn av skattelettelsene i USA, i tillegg til at ferske tall på bilsalg og butikk-kjedesalg har vært positive.Samtidig ble tallet for juli nedjustert fra 1,4 til 1,3 prosent.Bakgrunn

Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar