Gå til sidens hovedinnhold

Svak norsk industri

Inudstriproduksjonen i Norge var svak i august

Produksjonsindeksen for industrien falt sesongjustert med 4,4 prosent fra juli til august, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.På årsbasis var fallet i august på 3,6 prosent.Det kraftige fallet fra juli var delvis ventet, siden treforedlingsindustrien hadde en uvanlig sterk juli i år, uten nedstengning av produksjon.Men fallet var likevel trolig i overkant av hva observatørene hadde forventet.DnB Markets ventet et fall fra juli på 1,6 prosent og null endring på årsbasis, ifølge meglerhusets morgenrapport.SSB melder om svake tall for trelast- og trevareindustrien, gummi- og plastindustrien og mineralproduksjon.Treforedling skiller seg ut med en økning på 10 prosent fra august i fjor.Produksjonen av investeringsvarer er 5,3 prosent lavere enn i august i fjor, på grunn av svak etterspørsel hjemme og ute og sterk konkurranse, ifølge SSB.Transportmiddelindustrien skiller seg spesielt ut med et fall på over 10 prosent. Verkstednæringen samlet og oljeplattformer har også hatt en markert nedgang siden august i fjor.
Bakgrunn

Produksjonsindeksen for industrien publiseres månedlig av Statistisk sentralbyrå. Det kommer en totalindeks, men fokus er primært på et tall hvor olje- og gassutvinning samt kraftforsyning er holdt utenom. Indeksen måler volum.Det oppgis både månedsendring og årsendring. I det første er det lagt inn sesongjustering. I det andre er det lagt inn ukekorrigering, hvor det korrigeres for ulikt antall arbeidsdager.Industriproduksjonen har normalt mindre direkte påvirkning på kurser i Norge enn i mange andre land.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken