Gå til sidens hovedinnhold

Svak ordreinngang i USA

Det kom inn langt færre ordre på varige varer i januar.

Ordreinngangen av varige goder falt med 5,3 prosent i januar. Det viser ferske tall fra det amerikanske handelsdepartementet.

NA24 - din næringslivsavis

Økonomene ventet ifølge Bloomberg News at ordreinngangen av varige goder ville falle med 3,5 prosent i årets første måned.

Hvis en utelukker de dominerende transportordrene og forsvarsordrene ville ordreinngangen vært på henholdsvis minus 1,6 prosent og 4,7 prosent.

Samtidig ble ordreinngangen av varige goder for desember revidert ned til 4,4 prosents vekst fra 5 prosent som opprinnelig ble meldt.

Durable goods - USA
Dette tallet måler dollarverdien av ordrer for varige goder, definert som varer med en forventet levetid på mer enn tre år.

Tallet blir ansett som en god indikator på kommende aktivitet i industrien, men er utsatt for ganske mye volatilitet og revideringer i etterkant. Spesielt svinger tallene for forsvars- og transportsektoren mye, og mange ser derfor primært på et tall som holder disse utenom.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021