Gå til sidens hovedinnhold

Svak sysselsetting senker børser og dollar(Ny)

Den månedlige sysselsettingsrapporten i USA gir igjen motstridende signaler, men hovedsignalet er negativt. Sysselsettingen sank overraskende og kraftig. Børsene og dollaren faller

Oppdatert med børsutvikling.Antallet sysselsatte i USA utenfor landbrukssektoren falt med 93.000 i august, mens markedet tvert om hadde ventet en økning på 18.000, ifølge Briefing.com.Juli-tallet revideres fra minus 44.000 til minus 49.000.Men samtidig falt ledighetsraten, som fremkommer fra en annen undersøkelse, fra 6,2 prosent til 6,1 prosent i august. Her var det ventet 6,2 prosent.Markedet legger vanligvis mest vekt på sysselsettingstallet, og her var altså fallet overraskende og kraftig, noe som indikerer at det er et godt stykke igjen før det amerikanske arbeidsmarkedet kan friskmeldes.Dette var syvende måned på rad med fall i sysselsettingen.Markedene reagerer da også klart negativt.Ti minutter etter at tallene kom har dollaren svekket seg fra 1,092 til 1,101 mot euro. Samtidig faller amerikanske renter, og børsene rundt i verden synker markant.Gjennomsnittlig arbeidsuke var uendret på 33,6 timer. Markedet ventet her en økning til 33,7 timer.Bakgrunn:

Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar