NHST Media Group forbedrer bunnlinjen uten at det skaper store krusninger.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Svakt opp
Mediekonsernet som blant annet eier avisene Dagens Næringsliv, Fiskaren, Upstream og Tradewinds oppnådde i tredje kvartal et resultat før skatt på 5,9 millioner kroner, mot 5,7 millioner kroner i samme periode i fjor.

Mediekonsernet hadde en omsetning i perioden på 226,2 millioner kroner mot 198,6 millioner i samme periode i fjor. Det er en økning på 14 prosent år mot år.

Per tredje kvartal hadde mediekonsernet et resultat før skatt på 77,2 millioner kroner, mot 62,6 ved samme tidspunkt i fjor.

Negativt på nett
Dagens Næringsliv er konsernets store pengemaskin. Avisen økte driftsresultatet i tredje kvartal med 23 prosent til 11,6 millioner kroner. Inntektene i perioden var på 132,1 millioner kroner.

DN Nye Medier, som blant annet står for dn.no, fikk et negativ driftsresultat på 1,4 millioner kroner, mot minus 0,4 millioner i samme periode i fjor. Inntektene i selskapet økte i perioden med 1,4 millioner kroner.

Mediekonsernets to internasjonale aviser Tradewinds og Upstream klarte begge positive driftsresultat i perioden på henholdsvis én og to millioner kroner. For Tradewinds er dette en forbedring på 449 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Har du medietips? Ta kontakt med NA24 Propaganda