Gå til sidens hovedinnhold

Svakere enn ventet fra Orkla (Ny)

Orkla-sjef Finn Jebsen presenterer et resultat for fjerde kvartal som er klart svakere enn ventet. Primært skyldes det finanseffekter, men driften er også i underkant av forventningene

Les også:

Tror ikke på Orkla-raid

Oppdatert med flere momenter.Orkla fikk et resultat før skatt på 125 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 801 året før. På forhånd ventet analytikerne 598 millioner ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans.Omsetningen ble 10.983 millioner kroner, ned fra 11.577 millioner. På forhånd var det ventet 11.248 millioner.Driftsresultatet falt fra 804 til 640 millioner, mot ventet 787. Driftsresultat før goodwillavskrivninger ble 897 millioner, mot 917 året før. Her var det ventet 908 millioner.Alt i alt var altså den underliggende driften marginalt svakere enn ventet, mens det største avviket kommer innen Orklas finansforvaltning. Tallene for 2001 ble trukket kraftig opp av salgsgevinst på aksjer i bryggeriselskapet Hartwall. Under finanspostene i fjerde kvartal 2002 er det primært salg av porteføljeaksjer som avviker negativt i forhold til analytikerestimatene.- Den underliggende driften for industriområdet var i sum positiv i kvartalet. Betydelig fremgang for Orkla Brands ble delvis motvirket av fortsatt svake resultater for mediavirksomheten. Korrigert for valutaomregningseffekter var driftsresultatet før goodwillavskrivninger for konsernet cirka 4 prosent bedre enn i 2001, påpeker Orkla i kvartalsrapporten.Resultat pr. aksje for hele 2002 ble 7,7 kroner mot 10,7 kroner i 2001.Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2002 på 3,40 kroner pr. aksje, en økning på cirka 5 prosent fra 3,25 kroner for 2001.Utsikter

- Slik utsiktene kan bedømmes i skrivende stund, bør det i sum være mest sannsynlig med en viss resultatfremgang for Orkla Foods, Orkla Brands og Orkla Drikkevarer. Carlsberg Breweries anslår en forventet vekst i driftsresultatet før goodwillavskrivninger på 5-10 prosent (i lokal valuta) i 2003, heter det i rapporten.- For Orkla Media er det fortsatt ingen tegn til bedring i annonse-markedene. Iverksatte kostnadstiltak ventes imidlertid å bidra til resultatfremgang, heter det videre.- Kjemiområdet er eksponert mot globale konjunkturer og valutautviklingen, og rammebetingelsene er svakere for kjemivirksomheten ved inngangen til 2003 enn på samme tid i fjor, skriver Orkla.

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid