Gå til sidens hovedinnhold

Svakere fra A-pressen

Markedsandelene øker, mediekonsernet klarer ikke å slå toppåret 2005.

A-pressen hadde fremgang på flere områder i 2006, med økte markedsandeler i opplagsmarkedet og annonsevekst, heter det i en melding fra mediekonsernet. Men mediekonsernet klarer ikke å slå det historisk gode 2005.

NA24 - din næringslivsavis

2006 ble et begivenhetsrik år for landets nest største mediekonsern, spesielt med tanke på kjøpet av Schibsteds aksjepost i TV 2 sammen med Egmont.

Svakere
- Jeg gleder meg stort over hva vi sammen presterte i 2006. Driften viste klar framgang og A-pressens resultat er nå løftet på et vesentlig høyere nivå enn vi hadde for bare få år siden, sier konsernsjef Alf Hildrum i meldingen.

NA24 Propaganda - landets største medienettsted

A-pressens brutto driftsresultat (EBITDA) er på 352 millioner kroner mot 323 millioner kroner i 2005. Framgangen mot fjoråret skyldes i vesentlig grad god resultatutvikling i trykkeriene i Russland samt at TV 2 er konsolidert de to siste månedene i året.

A-pressens satsing på digitale medier belaster resultatet, EBITDA-marginen er på 10,4 prosent. A-pressens netto driftsresultat er på 221 millioner kroner, en bedring på 14 millioner kroner sammenlignet med 2005.

Resultat etter skatt endte for året som helhet på 164 millioner kroner, noe som er seks millioner svakere enn i 2005.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi holdt opplag og lesertall samtidig som vi hadde sterk vekst i våre nettaviser. Dette er et resultat av betydelige investeringer i journalistikk og markedsføring. Jeg er også svært tilfreds med at papiravisene også i 2006 har vist seg som robuste bærere av reklame og igjen har en pen vekst. Sammen med et nytt godt år for trykkeriene i Norge og Russland ga dette et rekordhøyt driftsresultat, sier Hildrum.

Mot oppkjøp
Komsomolskaya Pravdas resultatbidrag til A-pressen er på ti millioner kroner. I den russiske avisen kan det for A-pressens del bli snakk om oppkjøp.

Majoritetseier i Komsomolskaya Pravda, Prof Media, planlegger å selge sin aksjepost i selskapet. A-pressen vil vurdere situasjonen i lys av det ventede eierskiftet.

Netto finansresultat er på minus to millioner kroner, en forbedring på 27 millioner kroner i forhold til 2005. Forbedringen skyldes positiv finans fra TV 2 Gruppen (20 millioner kroner) samt positiv verdiutvikling på rentebytteavtaler.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai