Gå til sidens hovedinnhold

Svakere fra Software Innovation

Programvareselskapet Software Innovation, med Per Kveim i spissen, leverte svakere resultater i fjerde kvartal

Software Innovation omsatte for 106,0 millioner kroner i fjerde


kvartal 2004, mot 117,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2003.Selskapets driftsresultat (EBIT) endte på 4,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, sammenlignet med 6,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2003.Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 8,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot 10,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2003.Software Innovations omsetning av lisensinntekter var holdt seg flat i fjerde kvartal 2004 i forhold til samme kvartal i fjor. Samtidig viste omsetningen innen konsulenttjenster et markant fall.Usikkerhet i Norge

Software Innovation venter en bedring i hele 2005. Likevel er det knyttet usikkerhet til hvor raskt organisasjonen i Norge vil få opp farten.- Den positive utviklingen i Sverige, Danmark og Finland forventes å fortsette, men det knyttes fortsatt usikkerhet til hvor raskt man vil få effekt av iverksatte tiltak i Norge, skriver Software Innovation i kvartalsrapporten.Det opplyser videre i kvartalsrapporten at kontantstrømmen i fjerde kvartal har vært svakere enn ventet.- Kontantstrømmen har vært positiv i kvartalet men lavere enn


forventet. Kontantbeholdningen ved årets slutt endte på 78


millioner kroner, opplyser Software Innovation i meldingen.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken